"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ontbindingsverzoek na facebookfilmpje

Van Diepen.com
Facebookfilmpje waarin werknemer op een schietbaan een pistool afvuurt, ontbindingsverzoek
Werknemer is sinds 2005 in dienst van werkgever en is per 1 juli 2008 gepromoveerd tot ‘global account manager’. Werknemer raakt in 2010 vervolgens als gevolg van een burn-out arbeidsongeschikt en ontvangt vanaf 2013 een WGA-uitkering.

In augustus 2014 heeft werknemer op zijn facebookpagina een filmpje geplaatst, opgenomen op zijn voormalige schietvereniging, waarop te zien is hoe hij op de schietbaan een pistool laadt en vijf keer afvuurt. Onder het filmpje vermeldt werknemer dat hij vier van de vijf keer raak schoot vanaf 25 meter afstand en een hoger aantal als hij dichterbij kwam.
Onder het filmpje had werknemer een foto geplaatst van een geweer met daarbij de tekst ‘hier schiet ik mee, als ik het goed heb een 3.07, op 100 meter direct raak, genadeloos, en een terugslag waar je de eerste minuten na het schot stil van bent…’.

Verzoek werkgever
Onder de collega’s van werknemer is vervolgens onrust ontstaan, waarna werkgever de kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden onder toekenning van een vergoeding die de kantonrechter geraden acht, omdat de arbeidsrelatie tussen werknemer en zijn collega’s dusdanig verstoord zou zijn geraakt dat hij bij terugkeer op de werkvloer in een onmogelijke situatie terecht zou komen.

Werkgever stelt in het verzoekschrift waarin zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt dat de vrees was ontstaan dat werknemer op gruwelijke wijze in geweld zou kunnen ontsporen, zoals is gebeurd bij de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 en op diverse scholen in de VS en Duitsland. Daartoe voerde werkgever een samenstel van feiten en omstandigheden aan, op grond waarvan zij meende werknemer niet meer toe te (kunnen) laten in haar organisatie.

Zo zou werknemer onder meer eerder al bedreigingen hebben geuit, zou werknemer extreme uitlatingen op Facebook hebben geplaatst, zou werknemer een labiele persoonlijkheid bezitten, zou werknemer een zonderlinge wijze van communiceren hebben en bovendien een filmpje en een foto waarin wapens worden getoond op Facebook hebben geplaatst.

Verweer werknemer
Werknemer verzet zich tegen de verzochte ontbinding en verzoekt aan de kantonrechter om, indien de ontbinding toch wordt toegewezen, aan hem een vergoeding toe te kennen van C=2,5 (€ 90.045,– bruto).

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter overweegt of bij werkgever in augustus 2014 terecht de vrees heeft kunnen ontstaan dat werknemer in geweld zou kunnen ontsporen op de gruwelijke wijze zoals hiervoor omschreven.
Daarbij overweegt de kantonrechter tevens de door werkgever gestelde feiten en omstandigheden die ertoe zouden hebben geleid dat zij werknemer niet meer zou kunnen toelaten in haar organisatie.

De kantonrechter oordeelt dat er geen enkele objectief gerechtvaardigde grond was voor de door werkgever gestelde vrees dat werknemer in geweld zou kunnen ontsporen. De door werkgever aangevoerde feiten en omstandigheden leverden daarvoor volgens de kantonrechter ook geen indicatie op, zodat de acties van werkgever ongegrond en buitenproportioneel waren.

De kantonrechter verwijt werkgever dat zij in de periode vanaf augustus tot en met november 2014 heeft stilgezeten en ‘plompverloren’ opeens met een ontbindingsverzoek kwam, hetgeen in strijd is met goed werkgeverschap. De kantonrechter acht dit temeer het geval nu werknemer zich na zijn burn-out en tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog steeds in een zeer kwetsbare positie bevond.

De kantonrechter overweegt ten slotte nog dat als het al zo zou zijn dat enkele collega’s mogelijk gevoelens van angst hebben beleefd, het aan werkgever zou zijn om aan deze aan paranoïde grenzende gevoelens van haar medewerkers op een rustige en verstandige wijze het hoofd te bieden.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en wijst de verzochte vergoeding (C=2,5) ten bedrage van € 90.045,– bruto aan werknemer toe.

Bron: Ktr. Apeldoorn, 10 maart 2015, zaak 3647340 HA VERZ 14-179 (nog) niet gepubliceerd

Deze bijdrage is geschreven door mr. Patrick Dijkstra.

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.