"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Europese banendag via Twitter #JouwBaan

Vandaag, 24 februari, wordt de Europese banendag georganiseerd op Twitter, zie #JouwBaan

Er komt 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de nu lopende acties die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in ons land.

Het gaat om Europees geld dat op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog dit jaar kan worden ingezet voor ESF-Actie Jeugdprojecten bij 35 centrumgemeenten. De staatssecretaris komt met de toezegging op de Europese banendag die vandaag op Twitter wordt georganiseerd. De projecten maken onderdeel uit van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.

Vorig jaar ontvingen de centrumgemeenten ongeveer 41 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds om initiatieven te ondersteunen die speciaal gericht zijn op jongeren die als gevolg van de crisis zonder werk zitten. De acties zouden halverwege dit jaar aflopen, maar worden nu verlengd in verband met de extra subsidie die beschikbaar komt. De ESF-bijdrage aan de projecten wordt verhoogd en gemeenten krijgen meer tijd om de lopende acties succesvol af te ronden.

Staatssecretaris Klijnsma: “De meest recente cijfers bevestigen nog eens hoe hardnekkig het probleem van de jeugdwerkloosheid is. Die laten zien dat de economie weliswaar weer aantrekt, maar ook dat we er nog niet zijn. Teveel jongeren hebben problemen met het vinden van een baan. Dat is in de eerste plaats dramatisch voor de jongeren zelf, maar eigenlijk voor ons allemaal. Daar kunnen we niet in berusten.”

Bron: Rijksoverheid.nl, 24 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.