"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU reageert op kritiek ET-regeling

NBBU-directeur Marco Bastian vindt de kritiek van vakbond FNV op de ET-regeling ‘ongeloofwaardig’.

“De afgelopen dagen heeft de FNV de zogeheten Extra Territoriale regeling (ET regeling) volledig afgebrand. Deze fiscale regeling komt tegemoet aan extra kosten die arbeidsmigranten maken, zoals dubbele huisvestingskosten en het reizen van en naar het land van herkomst.”

Bastian: “De FNV is nota bene zelf betrokken geweest bij de afspraken die wij in de cao over de ET-regeling hebben opgenomen. Hun handtekening staat onder het toepassen van deze afspraken. Door nu dit standpunt in te nemen heeft de FNV boter op het hoofd.”
NBBU, Marco Bastian
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in Nederland. Hun inzet levert economische groei op en komt ten goede aan de welvaart en een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarom blijft het noodzakelijk dat Nederland een aantrekkelijk land is voor arbeidsmigranten om te werken, zo vindt de NBBU, brancheorganisatie voor intermediairs op de arbeidsmarkt.

De NBBU stoort zich ook aan de houding van de FNV die in zijn berichtgeving de arbeidsmigrant wegzet als iemand die de banen afpakt van Nederlanders. “Uit het onlangs verschenen rapport van SEO onderzoek blijkt dat dit absoluut niet zo gesteld kan worden”, reageert NBBU-directeur Marco Bastian. “Er is veel werk in bepaalde sectoren en regio’s, waar in de praktijk geen Nederlandse werknemers voor te vinden zijn. Daar heeft men arbeidsmigranten hard nodig.”

“Arbeidsmigranten maken extra kosten, voornamelijk voor de dubbele huisvesting in Nederland en reizen van en naar het land van herkomst. De fiscale regeling komt hieraan tegemoet. Dankzij de ET-regeling kan een werkgever deze extra kosten aan de buitenlandse kracht onbelast vergoeden of vrij verstrekken. De vergoeding of verstrekking kan niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Tevens moeten de kosten door de werkgever kunnen worden onderbouwd.”

De NBBU staat nog altijd achter de afspraken die in het ET-convenant zijn gemaakt.

Bron: NBBU, 5 februari 2015

Ook de ABU reageert afwijzend op de ‘ophef over de ET-regeling’.
Lees meer >

Uitzendkoepelorganisaties ABU en NBBU refereren aan het Convenant tussen Belastingdienst en Uitzendbranche

FNV Bouw heeft recent onderzoek gedaan naar het gebruik van de ET-regeling voor arbeidsmigranten.
Lees meer >

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.