"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher komt met reparatiewet ontslag flexwerkers – update

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Minister Asscher van Sociale Zaken komt volgens het FD dinsdag met een reparatiewet op het nieuwe ontslagregime die gunstig is voor uitzenders.

Belangrijk onderdeel van de reparatiewet is dat werkgevers vanaf 1 juli 2015 niet langer een maximale transitievergoeding van circa zes maanden hoeven te betalen voor tijdelijke krachten. De vergoeding wordt teruggebracht tot circa een halve maand. De reden hiervan is dat alle arbeidsovereenkomsten van meer dan drie jaar geleden buiten beschouwing worden gelaten. Het arbeidsverleden wordt nu dus beperkt tot drie jaar terug, oftewel vanaf 1 juli 2012.

Ook hoeven werkgevers straks geen transitievergoeding te betalen bij de garantie dat een werknemer binnen een halfjaar weer aan het werk kan.

Nota van wijziging
De reparatiewet wordt als ‘nota van wijziging’ in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingebracht.

Bonden
Volgens het FD zijn de bonden door de minister gepasseerd.

Bron: FD, 23 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.