SLUIT MENU

ZZP Pensioenfonds: gejuich en kritiek

Het ZZP Pensioenfonds, dat vandaag wordt gelanceerd, zorgt voor zowel enthousiaste als terughoudende reacties bij zelfstandigen zonder personeel.

Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland laat weten dat er meer dan tienduizend zelfstandigen geïnteresseerd zijn in het fonds. Toch is het de vraag of het ook tot echte deelname komt.

“Er is veel enthousiasme bij onze achterban, maar wij merken ook dat er bij veel mensen argwaan heerst. Zij zijn afwachtend en willen eerst uitzoeken hoe het werkt.”

Bron: DFT, 6 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.