"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ton Wilthagen wil ‘doorstartbeurs’ boventallig personeel

Een doorstartbeurs zou mensen makkelijker van werk naar werk kunnen helpen, vindt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen.

De Doorstartbeurs is een idee van Wilthagen en heeft als doel om mensen die hun baan dreigen te verliezen, aan het werk te houden. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt.

Bedrijven moeten volgens Wilthagen bereid en in staat zijn om mensen die boventallig dreigen te raken, tijdelijk of definitief elders te plaatsen, op eigen initiatief van de werknemer.

“Het is in Nederland op dit moment te moeilijk om van werk naar werk over te stappen bij ontslag. Er zijn regionale projecten, maar een landelijke systematische aanpak ontbreekt. De transitievergoeding die op 1 juli de ontslagvergoeding vervangt, is ook een eerste aanzet en er zijn sectorplannen, maar het kan beter.” Lees meer in Intermediair.

Bron: Intermediair, 28 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.