"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexibele inhuur personeel blijft populair

Nederlandse ondernemingen kozen vorig jaar massaal voor de inzet van flexibele arbeid.

Ook voor 2015 is de verwachting dat werkgevers volop gebruik gaan maken van de diensten van ZZP’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. De veranderende wet en regelgeving lijkt deze ontwikkeling niet af te remmen. De markt voor de flexibele inhuur van arbeidskrachten groeit momenteel met maar liefst 9% per jaar.

De vakbonden en de PvdA reageerden vorig jaar op deze ontwikkeling door de Wet Werk en Zekerheid te initiëren. Het doel is om meer mensen in een vaste baan te krijgen. De vraag is nu hoe de markt gaat reageren op de nieuwe spelregels. Kort samengevat gaat er het volgende veranderen voor vaste medewerkers:

• er is geen proeftijd toegestaan voor contracten korter dan 6 maanden, maar er geldt juist een aanzegplicht bij contracten van 6 maanden of langer;
• er geldt een ingekorte ketenbepaling;
• er zijn nieuwe regels voor ontslag en transitievergoeding.

Flexibele inzet wint
Robert van Veggel, Managing Director, Hays Nederland: “De genoemde aanzegplicht kan in de praktijk verwarrend werken. Met betrekking tot de nieuwe regels voor ontslag en transitievergoeding verwachten wij dat ontslag goedkoper wordt, maar wel moeilijker, met name bij disfunctionerende medewerkers. Werkgevers dragen sinds de modernisering van de Ziektewet in 2013 enorme risico’s, zelfs voor medewerkers die al uit dienst zijn. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid geeft werkgevers dan ook weinig reden om vaste aanstellingen te verkiezen boven flexibele inzet.” In de visie van Hays biedt bestaande wet- en regelgeving een relatief gunstig kader, zowel voor uitzendbureaus, payrollers als voor de inzet van ZZP’ers. Van Veggel: “Opdrachtgevers hebben behoefte aan flexibiliteit, met name een steeds kortere time-to-hire is van belang. Zolang de economie niet echt aantrekt, blijven de belangen van werkgevers doorslaggevend in de balans tussen vraag en aanbod. Daarom zal ook 2015 volop gebruik worden gemaakt van ZZP’ers, payroll-, uitzend- en detacheringsbureaus.”

Bron: Hays.nl, 26 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.