"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Finalisten FlexInnovatieFonds 2015 bekend!

Het FlexInnovatieFonds nadert de finale!

Deze zes nieuwe finalisten gaan met elkaar de strijd aan in de finale:

Valory
Jobtease
ZZProof
Werken met Job Sharing
Flipbase
Victor Mundi

“De bekendheid van de competitie groeit en de belangstelling is opnieuw toegenomen”, zegt Ed van Viegen, voorzitter van de Jury.
“Voor de finale van 2015 zijn 21 plannen ingediend: een stijging van 40% ten opzichte van de vorige editie.”

Er hebben zich al veel mensen aangemeld om de finale op 12 februari bij te wonen. Terecht, want het event biedt een uitstekende gelegenheid om de nieuwste trends en ontwikkelingen te zien en daar met collega’s en concurrenten over te kunnen praten.”
> Aanmelden finaledag

“De jury heeft zich vanaf 1 januari gebogen over de plannen en er scores aan toegekend. Afgelopen week werden uit alle deelnemers zes finalisten gekozen, die vrijdag bericht hebben gekregen over hun plaats in de finale.”

Hoe is de trend in de plannen dit jaar?
Ed van Viegen: “Ik heb de plannen van 2013/2014 naast die van 2015 gezet en gekeken naar het soort innovatie, het geslacht van de indiener van het plan, de regio en of het wel/niet een starter in de markt betreft.
FlexInnovatieFonds 2015: ingediende plannen, verhouding tussen technische en sociale innovatie

We zien in 2015 een verdere verschuiving richting technische innovatie. Die trend was ook al zichtbaar in de voorgaande editie van 2013 op 2014.”

FlexInnovatieFonds 2015: verhouding mannen/vrouwen bij indieners plannen

“De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke initiatiefnemers blijft redelijk gelijk. De conclusie dat alleen vrouwen sociaal innoveren of alleen mannen technisch innoveren is hiermee bewezen onjuist.”

FlexInnovatieFonds 2015: aantal plannen per regio

“De productieve regio Gelderland is dit jaar fors minder sterk vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor de provincie Noord-Holland. De animo vanuit Zuid-Holland stijgt van 10% naar 33% aandeel, daar zien we dus een flinke stijging. Overigens is dit jaar de input vanuit de diverse provincies gelijkmatiger verdeeld.
Groningen, Drenthe en Flevoland blijven jammerlijk op nul staan over een periode van drie jaar. Wie voelt zich in die regio’s uitgedaagd voor de 2016 editie?”
FlexInnovatieFonds 2015: plannen van starters, ja/nee
“De verhouding tussen starters en gevestigde organisaties blijft vrijwel gelijk.”

Maak het mee!
“Ik roep iedereen op om de finale mee te maken,” zegt Van Viegen.
“Er is een fantastisch programma met veel interactie tussen het publiek en de deelnemers.
De presentatie is in handen van Samir ter Lüün.
Gastspreker is oud-bokskampioen Arnold Vanderlyde, die een verrassend veelzijdige en originele inspirator blijkt te zijn.
Alle programma-onderdelen staan in het teken van ‘Durf!’
Kortom, mis het niet! Laat de branche bruisen. Moedig de finalisten aan en denk kritisch mee over wat er mogelijk is.”

> Meld je hier aan voor het bijwonen van de finale!

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.