"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Taskforce DeeltijdPlus: flexibel werken wettelijk regelen

6 april 2010

“Flexibilisering moet de norm zijn voor toekomstig personeelsbeleid”, dat is een belangrijke conclusie in het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus.

De taskforce is twee jaar geleden opgericht door kabinet en sociale partners, met als doel een cultuuromslag te bewerkstelligen die vrouwen in kleine deeltijdbanen de kans geeft meer uren te gaan werken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het eindrapport ‘De discussie voorbij’, concludeert dat alles wat vrouwen nu belemmert om meer te gaan werken tot het verleden moet gaan behoren. Vrouwen die niet werken zouden een uitzondering moeten zijn. Net als mannen die geen structurele zorgtaken verrichten of bedrijven die niet flexibel werken. De Taskforce DeeltijdPlus is van oordeel dat deze cultuurverandering een verantwoordelijkheid is voor alle betrokken partijen: de overheid, de sociale partners, bedrijven, mannen en vrouwen. Die verantwoordelijkheid moeten ze nú nemen en niet langer op elkaar wachten

Flexibilisering als norm

De taskforce ziet een grote noodzaak tot flexibilisering van het werk. Dat moet de norm voor toekomstig personeelsbeleid zijn. De taskforce beveelt dan ook aan om een wettelijk recht op flexibele werktijden te maken. Daarnaast moeten scholen en kinderopvang samengevoegd worden op één locatie en moeten ouders flexibel gebruik kunnen maken van deze geïntegreerde dagopvang.

Instrumenten

Tijdens de eindconferentie overhandigde de voorzitter van de taskforce Pia Dijkstra in Den Haag het eindrapport aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius, demissionair ministers Donner en Rouvoet en VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Ook namen zij het handboek ‘Grotere Deeltijdbanen’ in ontvangst. In dit boek staan instrumenten voor bedrijven om het klimaat waarin vrouwen gemakkelijker meer werken te optimaliseren.

Bron: FNV, 31 maart 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.