"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV ABU CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014ABU25 juni 2009

Demissioniar minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 per 25 juni 2009 algemeen verbindend verklaard. Het besluit geldt tot en met 27 maart 2011. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO.

De CAO is afgesloten door uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en LBV. De CAO heeft betrekking op ruim 730.000 uitzendkrachten.

AVV ABU CAO

De ondernemingen Please, Tentoo en bureau 18K zijn gedispenseerd. De VIA en de NVUB hadden bezwaren ingediend, maar deze bezwaren zijn afgewezen. De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring van de CAO voor Uitzendkrachten. De heer drs. J.H. (Jurriën) Koops, plaatsvervangend directeur: “We creëren hiermee een gelijk speelveld en het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO op een hoger plan komen én blijven.”

CAO-politie

Bondsbestuurder de heer M.J.M. (Marcel) Nuyten van FNV Bondgenoten: “Eerlijke betaling, goede arbeidsomstandigheden en huisvesting, alsmede controle op naleving zijn erg belangrijke zaken in de uitzendsector. Het is van belang dat alle bureaus dezelfde regels naleven en dat de CAO-politie, de SNCU, ook kan toezien op het toepassen van de ABU-CAO bij de niet-georganiseerde uitzendbureaus. Want te vaak worden voornamelijk buitenlandse uitzendkrachten het slachtoffer van ongelijke arbeidsvoorwaarden en slechte huisvestingsomstandigheden.”

Hoop op hogere boetes

Ook de NBBU reageert verheugd op het avv-besluit in het belang van de branche. Ten slotte hopen partijen dat de Tweede Kamer volgende week besluit tot hardere wettelijke maatregelen, zoals hogere boetes bij niet-registratie, om het net rondom malafide uitzenders nog strakker aan te trekken.


Bron: ABU, 2010

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.