"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingen CAO ABULogo ABU23 augustus 2008

CNV Dienstenbond geeft informatie over de onderhandelingen voor de nieuwe ABU-CAO.

De nieuwe ABU-cao voor uitzendkrachten heeft een looptijd van 5 jaar en zal vanaf maart 2009 gaan gelden. Hieronder het overzicht van de onderhandelpunten.

Bespreking alle onderwerpen

Jaarlijks wordt er over deelonderwerpen van de uitzendcao onderhandeld, maar dit jaar bespreken werkgevers en vakbonden de gehele cao die zal lopen van 2009 tot 2014. Daarbij komen alle grote onderwerpen, zoals o.a. het fasensysteem, de inlenersbeloning, scholing en de terugvalregeling aan de orde komen. Dit zijn ingewikkelde onderwerpen. Het cao-overleg duurt daarom lang en mede om die reden zijn er werkgroepen gemaakt.

Werkgroep beloning
De werkgroep beloning denkt na over manieren waarop de inlenersbeloning eerder in kan gaan en ook over de inhoud van de inlenersbeloning. Ook een onderwerp van discussie is de manier waarop afspraken die in andere cao’s worden gemaakt over uitzendkrachten, zouden moeten doorwerken in de uitzend cao. De vakbond meent dat afspraken die, in bijvoorbeeld de supermarkt cao, speciaal gemaakt worden voor uitzendkrachten in bepaalde sectoren dan ook zouden moeten kunnen gelden. De werkgevers denken daar anders over en vinden dat alleen zij kunnen bepalen welke rechten en plichten voor uitzendkrachten gelden.

Werkgroep scholing

In de werkgroep scholing wordt o.a. bekeken hoe de cao kan bijdragen tot een betere scholing van uitzendkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Werk- en leertrajecten blijken goed te werken voor deze groep en deze methode zou volgens CNV Dienstenbond nog meer tijd, geld en aandacht moeten krijgen.

Werkgroep differentiatie
Tot slot is er de werkgroep differentiatie. In deze werkgroep wordt bekeken of het niet mogelijk is om voor bepaalde groepen uitzendkrachten, bijvoorbeeld studenten en scholieren, een aparte regeling te maken die voor hun belangen beter en eenvoudiger is. Ook wordt er bekeken welke regels nu zouden moeten gelden voor uitzendkrachten in fase C. Misschien zijn deze uitzendkrachten beter af met een eigen loongebouw waardoor meer inkomenszekerheid wordt geboden.

Versimpeling cao-teksten
Naast de genoemde werkgroepen is er een commissie ingesteld die de tekst van de hele cao bestudeert om de ingewikkelde cao-teksten te versimpelen. Op 9 oktober a.s. staat de volgende cao-ronde gepland.

Bron: CNV, 22 augustus 2008

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.