"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen - Bekijk alle berichten

In de wet
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI. [Lees meer …]