Zzp’er heeft geen behoefte aan minimumtarief

0
123

 Zelfstandige ondernemers voelen niets voor minimumtarieven in cao’s, die zijn afgesproken door vakbonden en werkgeversorganisaties.

Ook vindt men dat schijnconstructies de markt verstoren en het imago van zelfstandige ondernemers beschadigen. Dit blijkt uit een recente achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland.

Geen cao-afspraken voor ondernemers
Meer dan 80% van de ondervraagde zzp’ers vindt dat een vakbond geen afspraken namens ondernemers in cao’s kan maken. De cao is er voor werknemers. Men wenst als zelfstandige ondernemer geen betutteling in het keurslijf van een cao. Dat is in strijd met het principe van het vrije ondernemerschap en tast de kern van het ondernemerschap aan.

Geen minimumtarieven voor ondernemers
Afspraken over minimumtarieven voor ZZP’ers horen niet in een cao thuis en ondernemers hebben geen baat bij een minimumtarief, zegt 72% van de respondenten. Een voorgeschreven minimumtarief beperkt het ondernemerschap en wordt maatgevend. Ondernemers mogen geen prijsafspraken maken, dat is verboden.

Schijnzelfstandigheid
De vraag of men zichzelf ziet als schijnzelfstandige werd door 96% met ‘nee’ beantwoord. Ook 96% gaf aan dat ze bewust zelfstandig ondernemer zijn en werken voor eigen rekening en risico. Gevraagd naar schijnconstructies gaf 68% aan dat het voor hen van belang is dat schijnconstructies worden bestreden. “Schijnconstructies moet je bij de kern aanpakken: het zijn malafide bedrijven, die zich hieraan schuldig maken.”

Reactie Stichting ZZP Nederland
Voorzitter Maarten Post: “Zelfstandige ondernemers organiseren zich en claimen een eigen onafhankelijke positie in de maatschappij. Zij accepteren daarbij geen betuttelende verplichtingen van overheid of sociale partners. Men wil zelf verantwoordelijk blijven voor het al dan niet afdekken van risico’s, hetzij individueel of collectief.”

Bron: ZZP Nederland, 5 oktober 2015