Kostprijs 2022 tips & tricks

0
158896

Kostprijs 2022 tips & tricks

De berekening van de kostprijzen die gelden voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Maar (gelukkig) lijkt het voor 2022 mee te vallen. De kostprijs voor 2022 zal iets hoger zijn dan die van 2021, mits de individuele premie Werkhervattingskas geen roet in het eten gooit. Dat zullen we echter pas begin december zeker weten. Onze eerste schatting voor de stijging is ongeveer 0,7%.

Daar is echter nog wel een belangrijke kanttekening bij te maken: de impact van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en de wijzigingen in de pensioenregeling zijn hier nog niet in verwerkt. Vast staat al wel dat uitzendkrachten meer geld gaan kosten. Dat zal echter niet zozeer door een hogere kostprijsfactor voor de normale uren komen, maar door de uitbreiding van de inlenersbeloning met thuiswerkvergoedingen en terugwerkende kracht van loonsverhogingen.

Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2022.

Publicatiedatum: 22 september 2021


Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Wachtdagcompensatie voor contracten met uitzendbeding
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
  • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90% voor contracten met uitzendbeding
  • Pensioenpremie
  • Afhankelijk van de contractvorm
  • Premie sociaal fonds
  • Scholing
  • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
   • Premie WAO/WIA
   • Gedifferentieerde premie Whk
   • Premie zorgverzekeringswet
   • Premie werkloosheidswet
   • Kosten voor de transitievergoeding
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt, dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u de sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs.


Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor.

De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise voor de pluspensioenregeling en ET-regeling. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in het verloningspakket.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld geen rekening met pensioenfranchise en bijvoorbeeld toepassing van de ET-regeling. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.


Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
De minimumlonen voor 2022 zijn nog niet bekend. De reserveringspercentages zijn bekend. Vergeleken met 2021 stijgen ze behoorlijk.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO

  • De premies voor de pensioenregeling van StiPP blijven waarschijnlijk ongewijzigd. De franchise en het maximum pensioengevend uurloon zijn nog niet bekend. Die worden meestal pas eind december gepubliceerd, maar de praktijk leert dat beide stijgen. De pensioenregeling wordt echter wel duurder in 2022, omdat over veel meer loon premie moet worden afgedragen. Kort gezegd moet er voortaan ook premie worden betaald over toeslagen, overwerk en alle bruto vergoedingen.
  • De premies sociaal fonds en duurzame inzetbaarheid zijn onveranderd. Die bedragen respectievelijk 0,2 en 1,02%. De werkelijke premie sociaal fonds was de afgelopen jaren lager, maar CAO-partijen hebben afgesproken vanaf 2022 weer 0,2% te gaan heffen.
  • De kosten voor transitievergoeding, leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen. Dat geldt ook voor de kosten van het geboorteverlof (5 dagen doorbetaald verlof voor de vaders). Dit is niet specifiek in de kostprijs opgenomen, maar zeker als u veel gebruik maakt van het uitzendbeding, is de standaard voorziening van 0,6% per definitie niet genoeg.

Werkgeverslasten
De sectorale premies voor de werkhervattingskas zijn al gepubliceerd in de Staatscourant en daarom definitief. Voor de premies voor WAO, WW, Kinderopvang en ZVW zijn tijdens Prinsjesdag voorlopige percentages gepubliceerd. De premie Werkhervattingskas wordt op ondernemingsniveau door de Belastingdienst eind november / begin december meegedeeld. We hebben alle premies hier voor u bij elkaar verzameld.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied en de door ons beschreven kostprijsberekening over de kosten van arbeid gaat. De kosten van de eigen organisatie dienen naar onze mening uit de marge betaald te worden.


De berekeningen


Met het Excel-document en de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2022.
Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.

Zodra alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Ook kunnen de ADV-dagen in tijd in de berekening mee worden genomen, en hebben wij versies waarin het pensioenfonds voor de Metalektro, voor de Metaal & Techniek, Transport of ABP in plaats van StiPP worden berekend. Bovendien kunt u ook de kostprijs in geld te berekenen én tariefberekeningen te maken. Ideaal voor het opstellen van offertes en bij tenders en aanbestedingen. Als u een van deze geavanceerde tools wilt bestellen, stuur ons dan een mailtje.


De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2022. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

Meer weten?
Wilt u in een paar uur alles te weten komen over de Kostprijs 2022, de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, de wijzigingen in de pensioenregeling en alle andere wetenswaardigheden om 2022 goed voorbereid te starten? Meldt u dan aan voor een van de seminars of webinars van FlexKnowledge.

Auteur: Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge, september 2021

Bronnen:
Miljoenennota en andere officiële stukken
UWV, Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022

Zie ook
Kostprijs 2021 tips & tricks

Vorig artikelPremies 2022
Volgend artikelHulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start
Marcel Reijmers
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.