Beslagvrije voet | Artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

0
684

Beslagvrije voet | Artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop iemand recht heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.


Download wettekst Artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


Bepaling beslagvrije voet
Bij beslaglegging op het loon of de uitkering moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet, zodat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum zakken.  De hoogte van de beslagvrije voet moet per geval worden bekeken. De regels met betrekking tot het vast stellen van de hoogte van de beslagvrije voet zijn terug te vinden in artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Vereenvoudiging vaststellen
Het kabinet werkt aan vereenvoudiging van het vaststellen van de beslagvrije voet en streeft ernaar de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Zo wordt het bestaansminimum beter gewaarborgd en weten schuldeisers beter waar ze aan toe zijn. Voor meer informatie zie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Zie ook: Rekenhulp Uw beslagvrije voet voor vaststelling beslagvrije voet.