Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG

0
2820

Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG
De AVG is de Nederlandse versie van de Europese verordening General Data Protection Regulation (GDPR).

Download Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moet men zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Zie voor informatie over implementatie van de AVG de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die in Nederland toezicht houdt op de navolging van regelgeving rondom privacy en persoonsgegevens.

Aangezien de AVG een verordening is, heeft deze directe werking in Nederland en hoeft niet in nationale wetgeving te worden omgezet. De AVG vereist wel of maakt het mogelijk op punten nadere nationale regelingen in te voeren. Deze nadere nationale regelingen zijn verwerkt in de Uitvoeringswet AVG. Deze is nu nog in concept.

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers;
– meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
– dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Lees meer over de achtergrond van de nieuwe privacyregels op de website van de Europese Commissie.

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden, maar men hoeft zich pas vanaf 25 mei 2018 aan de AVG te houden.

Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat bedrijven zich daadwerkelijk aan de AVG moeten houden. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Aparte richtlijn politie en justitie
Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Zie ook Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG