Welke werkgevers zijn favoriet bij jongeren – Generatie Z

0
732

Welke werkgevers zijn bij de Nederlandse beroepsbevolking favoriet? Hoe kijken jongeren (30 jaar of jonger) hiernaar?

Intelligence Group heeft het uitgezocht.

Conclusies

 • Shell is bijna net zo populair als werkgever onder jongeren dan onder de totale beroepsbevolking.
 • Start- en scale-ups hebben nauwelijks een preferred employer status onder jongeren.
 • Geen Uber (eats), Deliveroo of Gorilla’s als favoriete werkgever onder jongeren.
 • Technische bedrijven en bedrijven voor de energietransitie worden nauwelijks benoemd door jongeren.
 • GGZ en zorgpartijen zijn populair onder jongeren.

Voor het seminar Werf& Generatie Z aan zet heeft Intelligence Group een ‘deep dive’ genomen in de ruim 600 meest favoriete werkgevers die in Nederland worden genoemd.
In welke mate wijkt de voorkeur van de leeftijdsgroep 30-min af van die van de Nederlandse beroepsbevolking?

Hiervoor zijn de data van ruim 16.000 ondervraagde personen gebruikt uit de laatste vier  kwartalen, te weten Q2-2021 tot en met Q1-2022. Het onderzoek levert verrassende inzichten op. Hieronder staan de meest opvallende:

De top-10 meest favoriete werkgevers onder jongeren:

 1. Het Rijk
 2. Politie
 3. ING
 4. Shell
 5. KLM
 6. Rabobank
 7. Belastingdienst
 8. ASML
 9. Google
 10. GGZ

Rijksoverheid is favoriet, maar toch minder populair bij jongeren onder 30
De Rijksoverheid is, net zoals onder de Nederlandse beroepsbevolking, ook bij jongeren onder de 30 jaar de meest favoriete werkgever van Nederland. 7,4% van alle jongeren noemt de Rijksoverheid als ‘preferred employer’ gevolgd door de politie met 7%. Ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking, waar 14% de voorkeur voor het Rijk noemt, levert de Rijksoverheid wel veel populariteit in. Dat geldt niet voor de politie; die is zowel onder jongeren als onder de rest van de Nederlandse beroepsbevolking populair.

Shell bijna net zo populair als onder de totale beroepsbevolking
Shell staat op plek 4 van meest favoriete werkgevers onder jongeren en wordt door 3,4% genoemd als meest favoriet. Dat is één plek lager, dan de populariteit onder de Nederlandse beroepsbevolking (rank: 3). Onder jongeren wordt Shell 22% minder genoemd dan onder de totale beroepsbevolking, maar dus nog steeds vaak. Dat is opvallend omdat vaak wordt gezegd dat dat jongeren niet meer kiezen voor deze oude, milieuvervuilende industrie. Uit eerder onderzoek van Intelligence Group kwam al naar voren dat jongeren maar zeer beperkt de ‘klimaat footprint’ laten meewegen in hun keuze voor een werkgever en baan. Tevens zou je ook kunnen stellen dat Shell juist ook werkt aan verduurzaming van haar profiel en dat dat ook aantrekkelijk is. Kortom, Shell heeft ook onder jongeren nog steeds een sterk werkgeversmerk.

Veel populairder (op volgorde relatieve populariteit) dan gemiddeld zijn de volgende werkgevers onder jongeren: Parnassia, Bureau Jeugdzorg, EY, Transport en Logistiek Nederland, AMC, Schiphol, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, AFAS Software, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Deloitte, Universiteit Leiden, Erasmus MC, de Rechtspraak, Douane, UMC Utrecht, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Apple, PWC, Lidl, Van der Valk Hotels, IKEA, Unilever, ING, ABN AMRO, Gemeente Den Haag, bol.com en Netflix.
Opvallend bij deze populairdere werkgevers is:

Start- en scale-ups hebben nauwelijks een preferred employer status
Snelgroeiende Nederlandse bedrijven als Adyen, Mollie, Booking.com of andere start- en scale-ups worden niet of nauwelijks genoemd als favoriete werkgevers. Dit in tegenstelling tot ‘oudere’ Nederlandse werkgevers zoals financiële dienstverleners in de vorm van bank-, accountancy- en consultancybedrijven. Dit verschil wordt primair veroorzaakt door het feit dat de recruitmentafdelingen van deze bedrijven, bijv. Deloitte, ING, Rabobank en EY, zich ook heel sterk richten op de campus, stages en employer branding. Dit terwijl start- en scale-ups zich primair richten op actieve recruitment (mensen benaderen via LinkedIn) en vaak ook internationale recruitment. Ook ligt de focus van deze start- en scale-ups maar op een heel klein (IT-)segment van de arbeidsmarkt. De eenzijdige benadering van recruitment, maakt ze kwetsbaar en daardoor hebben ze nauwelijks aantrekkingskracht in de vorm van een sterk employer brand.

Geen Uber (eats), Deliveroo of Gorilla’s als favoriete werkgever
Ondanks dat tienduizenden jongeren werken voor bedrijven Uber (eats), Deliveroo, Domino’s, Gorilla’s of aanverwante bedrijven, worden ze niet genoemd als favoriete werkgever. Thuisbezorgd/Just eat is daar met een 120ste plek een uitzondering op. Twee belangrijke oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Allereerst zijn deze werkgevers meer bekend om tijdelijke- en bijbanen. Ten tweede opereren vaak uitzendbureaus en platforms voor deze bedrijven op de arbeidsmarkt, waardoor ze zelf nauwelijks een employer brand bouwen. In de praktijk concurreren werkgevers zoals AH, Jumbo of Coolblue dan ook niet met deze bezorgdiensten, maar eerder met uitzendbureaus. Overigens hebben uitzenders zoals Randstad en Adecco – op Young Capital na met positie 65 – geen enkele voorkeurspositie als werkgever bij jongeren.

Technische bedrijven en bedrijven voor de energietransitie worden nauwelijks benoemd
Ondanks de grote tekorten aan technici, worden bedrijven als DAF, VDL, grote bouwers/aannemers of andere technische bedrijven niet genoemd worden als populaire of favoriete werkgever onder jongeren. Dit is opvallend aangezien er door deze bedrijven en sectoren wel moord en brand wordt geschreeuwd om mensen én er de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd zijn in initiatieven zoals het techniekpact. ASML is de enige uitzondering (nummer 8) samen met Philips (15) die enige populariteit genieten. Het niet naar voren komen van technische bedrijven als favoriete werkgever is zorgwekkend te noemen gezien de uitdaging waar de samenleving en deze organisaties voor staan. Het is ook expliciet toe te wijzen aan een te passieve rol die zij nemen op de arbeidsmarkt en een te beperkte of zelfs desinvestering die zijn doen in hun werkgeversmerk. Veel van het geld gaat nu verloren aan de inzet van ‘derden’ in plaats van zelf bouwen aan het werkgeversmerk en gericht werven.

GGZ en zorgpartijen zijn populair, maar dan….
Qua populariteit doen zorgpartijen het goed, met o.a. GGZ (10), Parnassia, Bureau Jeugdzorg, Jeroen Bosch ziekenhuis, AMC en UMC Utrecht. Nog steeds stromen enorm veel mensen in, in de gezondheidszorg. De personeelstekorten liggen daarom oom niet aan de aantrekkelijkheid van het beroep of de sector. Een groter probleem is dat bijna de helft binnen 2 jaar gedesillusioneerd de sector verlaat. Het (ver)binden van jongeren aan een werkgever cq. goed werkgeverschap is in deze sector is derhalve het echte probleem.

“Er wordt veel gezegd en geschreven over wat generatie Z verwacht van een werkgever. Van purpose tot en met de aantrekkelijkheid van scale-ups. Van concurrentie van nieuwkomers tot en met het onaantrekkelijk zijn van werken in zorg en techniek. Niets blijkt minder waar als we naar de cijfers kijken. Vaak blijken deze werkgevers niet te investeren in hun werkgeversmerk terwijl al langer bestaande werkgevers dit spelletje beter spelen. Er is dus werk aan de winkel voor werkgevers die schaarste ervaren op de arbeidsmarkt” Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Bron: IG, 10 juni 2022