Wab belemmert inzet studenten niet

0
565

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft als doel het verschil tussen vast en flexibel werk kleiner te maken. De regels hebben minder impact op de inzet van studenten, want zij willen juist flexibel blijven werken. Hoe zit het?

De Wab is een belangrijke nieuwe wet en wordt gezien als de meest ingrijpende wetgeving voor de flexbranche in de afgelopen 20 jaar. SUSA flexibele studentenwerk heeft de impact onderzocht.

Operationeel Directeur Anne Bijvank-Olthof zegt: “Al snel werd ons duidelijk dat de impact voor het werken met studenten meevalt. Wij kunnen nog steeds flexibel werken mogelijk maken voor studenten en opdrachtgevers.”

Belangrijkste wijzigingen; regels oproepovereenkomst
Voor de inzet van studenten zijn er twee belangrijke wijzigingen.

Ten eerste verplicht de Wab werkgevers om flexwerkers na 12 maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Het belangrijkste van dit punt is dat het accepteren van het aanbod optioneel is en studenten het aanbod dus mogen afslaan. Bijvank-Olthof zegt: “Het aanbod van een vast aantal uren hebben we meteen gecheckt bij onze studenten. Uit onze peilingen blijkt dat 95% het aanbod voor een contract met een vast aantal uren af zou slaan. Studenten willen niet vast zitten aan vaste uren, maar willen flexibiliteit waardoor zij werken en studeren kunnen blijven combineren.”

Het tweede punt is dat de Wab stelt dat een opdrachtgever niet meer vier dagen van tevoren kosteloos kan afschalen. SUSA lost dit als volgt op: een opdrachtgever kan tot 1 uur voordat een dienst begint altijd nog opschalen. In dit verband adviseert SUSA opdrachtgevers om strakker te plannen. ‘Liever later opschalen, dan afschalen om kosten te vermijden. Dat is goed mogelijk met grote studentenpools.’

Met andere woorden: SUSA geeft aan de dienstverlening zo te hebben ingericht dat de Wab beperkt invloed heeft op de inzet van studenten voor opdrachtgevers.

Bron: SUSA flexibel studentenwerk, 3 januari 2020