Waar storen kandidaten zich aan tijdens een sollicitatiegesprek?

0
799

Intelligence Group vroeg aan ruim 3.000 kandidaten (m/v) met uiteenlopende opleidingsniveaus waar ze zich aan stoorden tijdens een sollicitatiegesprek.

De top-2 was onder alle opleidingsniveaus gelijk, namelijk een haastig gesprek en een gebrek aan interesse van de gesprekspartner.
Waar stoor je je aan tijdens sollicitatiegesprek?
Er zijn een aantal opvallende verschillen. Vmbo’ers ergeren zich meer dan gemiddeld aan ongepast taalgebruik en storen zich juist minder vaak dan gemiddeld aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner. Dat laatste geldt in mindere mate ook voor mbo’ers. Zij storen zich wel meer dan gemiddeld aan het te laat arriveren van de gesprekspartner en het vaak onderbroken worden tijdens het praten.

Bij hbo’ers en wo’ers leidt een slechte voorbereiding van de gesprekspartner tot bovengemiddelde ergernis. Voor wo’ers geldt dat zij zich ook bovenmatig storen aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure. Te laat arriveren van de gesprekspartner is iets waar hbo’ers en wo’ers zich minder aan storen.

Verschillen tussen man en vrouw
Vouwen storen zich bovenmatig aan ongepast taalgebruik, terwijl mannen zich meer dan gemiddeld storen aan een gesprekspartner die indruk probeert te maken. Vrouwen storen zich ook meer dan mannen aan een gebrek aan interesse van de gesprekspartner, het vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het vermijden van oogcontact.

Aandachtspunten per leeftijdssegment
De jongste leeftijdsgroep (15-19) stoort zich bovengemiddeld aan vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het ontbreken van de mogelijkheid om vragen te stellen. Ze storen zich daarentegen opvallend veel minder dan het gemiddelde aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner, te laat komen, vermijden van oogcontact en een overgaande telefoon.

Waar stoor je je aan tijdens sollicitatiegesprek. Reacties per leeftijdsgroep.De segmenten 35-39 en 40-44 jaar ergeren zich bovenmatig en een haastig gesprek en een slechte voorbereiding. De groep 40-44-jarigen is ook het meest gevoelig voor het te laat arriveren van de gesprekspartner. Zij klagen dan weer minder over een gebrek aan interesse. Onder 45-49-jarigen is een telefoon die overgaat een bovengemiddelde bron van ergernis en het vermijden van oogcontact.

Dit laatste geldt ook voor vijftigplussers, die zich daarnaast bovenmatig storen aan een vermeend gebrek aan interesse. Zij ergeren zich juist minder dan gemiddeld aan het onderbroken worden tijdens het praten. Het segment 45-49 jaar stoort zich minder dan het gemiddelde aan een haastig gesprek en aan onduidelijkheid over het vervolg van de procedure.

Bron: Intelligence Group, 15 januari 2020