Van vluchteling naar waardevolle werknemer

0
114

In Veldhoven start vandaag een uniek experiment om via training en scholing een groep van veertig statushouders in maximaal dertig dagen tijd aan het werk te krijgen.
Start Foundation
Het project heeft een dubbele doelstelling; vluchtelingen zicht op een humanitair bestaan bieden én het tekort aan technisch personeel in de Brainport-regio oplossen.

Start Foundation, al 24 jaar gericht op onorthodoxe oplossingen voor arbeidsmarktproblemen, neemt de aanloopkosten voor haar rekening.
statushouders bereiden zich voor op werk
De lokale pilot, waarbij de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) nauw betrokken zijn, is geslaagd als 30 van de 40 statushouders doorstromen naar een vaste baan of minstens een halfjaarcontract.

Met een positief resultaat in Veldhoven gaat er snel opgeschaald worden. Eerst naar een provinciale aanpak en met als uiteindelijk doel een landelijke uitrol over circa twaalf maanden.

Assemblage-medewerker
Cruciaal element in de pilot is om migranten die al een status maar vaak nog geen eigen woonruimte hebben toch al te laten starten met om- of bijscholing. Om zo hun entree op de arbeidsmarkt makkelijker te maken. De eerste lichting wordt via Brainport Assembly geschoold tot assemblage-medewerker, een functie waar bedrijven als DAF en VDL om staan te springen.

statushouders bereiden zich voor op werk

De uitvoering van dit pilot programma is in handen van United Work (UW) die met haar onconventionele methode in vier jaar tijd al ruim 8.000 Syrische vluchtelingen in Turkije naar een duurzame baan wist te helpen.

UW is een ANBI stichting en is binnen de detachering- en uitzendbedrijven van de IP Flexgroep (gespecialiseerd in bouw en techniek) het sociale en maatschappelijke hart van de organisatie. De groep heeft vestigingen in Nederland, Turkije en Roemenië.

Vacatures staan centraal
‘Vraaggerichte benadering’ is de kern van de UW-aanpak. “Vacatures staan centraal,” zegt UW-directeur Frank Damen: ”Waar zit het bedrijfsleven om te springen? Daar kijken we naar. En enkel en alleen voor die banen leiden we mensen op. Daarbij ligt onze focus nadrukkelijk op werkzoekende vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelingen.”

Het COA en UW hebben een nauwe samenwerking in dit programma “from refugee to employee”. Ook het COA vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om statushouders te begeleiden naar duurzame arbeid. Daarbij verloopt integratie makkelijker en sneller wanneer een statushouder een baan heeft.

Regels veranderen
Projectleider Erik Rouw van Start Foundation is zich bewust van het feit dat er de nodige hobbels liggen om vluchtelingen zonder woning toch al te gaan opleiden. “Maar werk is een van de beste medicijnen om toevoeging aan je leven te geven in een land waar je een nieuw bestaan moet opbouwen. En de krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat we mensen die niet jaren doelloos op een AZC willen rondhangen, maar die graag willen meedoen die kans ook moeten geven. Als we daarvoor andere regels moeten bedenken, dan moet dat maar.”

Bron: Start Foundation, persbericht 7 juni 2022

Lees ook:
Base to Work succesvol bij integratie van statushouders
Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in techniek en productie
Hoe bemiddelen Randstad en Manpower statushouders naar werk?
Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in logistiek