Uitdagend werk, een goede werk-privébalans en transparant management

0
135

56% van de werknemers is niet tevreden over de openheid en transparantie van hun management. Uitdagend werk en vrijheid om eigen uren te plannen blijft belangrijk. Bij horizontale baanwisselingen verwachten werknemers flink hogere salarissen.

Dat zijn enkele conclusies uit de recent verschenen Robert Walters Salary Survey 2020.

Verandering in management nodig
Hoewel een competitief salaris nog steeds voor bijna alle hoogopgeleide professionals belangrijk is, wordt er nog meer waarde gehecht aan uitdagend werk, een goede werk-privébalans en transparant management.

95% van de werknemers vindt het belangrijk om bij een organisatie te werken met een open en benaderbaar management. Bij hun huidige werkgever zien veel professionals ruimte voor verbetering; minder dan de helft (45%) is tevreden over de transparantie van hun management. Dit betekent dat organisaties zullen moeten gaan werken aan hun managementstijl.

Leg beslissingen uit
‘Medewerkers willen inspraak hebben op de beslissingen die genomen worden binnen hun organisatie,’ zegt van Ginkel. ‘Geef je werknemers ‘ondertiteling’ bij iedere stap die de organisatie maakt: leg uit waarom bepaalde beslissingen genomen worden en vraag werknemers om hun mening te geven. Met geveinsde bottom-up inspraak kom je er niet. Werknemers moeten het gevoel hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt.’

Waardering voor flexibel werken
In hun huidige baan zijn professionals het meest tevreden over de vrijheid om hun eigen werkuren in te plannen; 82% van de werknemers vindt flexibele werktijden een belangrijke factor voor werktevredenheid, volgens dit onderzoek. De mogelijkheid om thuis te werken wordt belangrijk gevonden door 70% van de werknemers. Slechts 12% van de respondenten is niet tevreden met de regeling met betrekking tot thuiswerken in hun huidige baan.

Bekend merk niet belangrijk
Opvallend genoeg blijkt dat mensen de bekendheid van het merk of de organisatie waar zij voor werken niet erg belangrijk vinden. Slechts 9% van de ondervraagde hecht hier waarde aan. Sollicitanten letten vooral op functie-inhoud.

Horizontale baanwisselingen vragen om hogere salarissen
De salarissen in Nederland blijven groeien. Veruit de meeste professionals (81%) geven aan het afgelopen jaar één of meerdere salarisverhogingen ontvangen te hebben. De meest voorkomende verhoging was er een van 4-5%. Forse verhogingen van boven de 20% kwamen weinig voor, slechts 4% van de professionals gaf aan zo’n grote stap in salaris gemaakt te hebben.

‘Vooral schaarse groepen professionals, bijvoorbeeld in compliance, risk management en regulatory reporting, hebben het afgelopen jaar flinke stappen kunnen maken,’ zegt Bob van Ginkel, managing director bij Robert Walters. ‘Om professionals te motiveren om horizontale baanwisselingen te maken met weinig inhoudelijke veranderingen in de functie, moet je hen wel flink hogere salarissen bieden.’

Over het onderzoek
Robert Walters Nederland voerde in september 2019 een enquête uit onder 941 hoogopgeleide professionals met een functie in finance, legal, HR, IT, procurement, tax, treasury en projectmanagement.

Bron: Robert Walters, persbericht 9 december 2019