TNO: aandacht voor arbeidsomstandigheden groeit weer

0
61

arbobalans2016

Bedrijven nemen meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014, maar nog steeds minder dan in 2007. Dit stelt TNO in het rapport Arbobalans 2016.

Download het rapport.

Het percentage bedrijven dat maatregelen neemt varieert van 45% tot 75%. Doordat grotere bedrijven meer aan arbobeleid doen, geldt dit voor 83% tot 96% van de werknemers. Het gaat dan om een arbodienst, ziekteverzuimbeleid, preventiemedewerker, overleg met werknemers over arbobeleid en het geven van voorlichting.

Positieve invloed van werk
Volgens Europees onderzoek scoort Nederland op veel vlakken gunstig vergeleken met de rest van Europa. Nederlandse werknemers vinden dat het werk een positieve invloed heeft op hun gezondheid, en dat ze minder emotioneel uitgeput zijn (een belangrijk aspect van burn-out).

Beroepsziekten
Beroepsziekten zorgen voor 5% van de ziektelast in Nederland, volgens een schatting van het RIVM op basis van ziekteregistraties. Beroepsziekten veroorzaken veel extra verzuim: een werknemer met een beroepsziekte verzuimt gemiddeld 31 dagen per jaar, tegen 6 dagen voor een werknemer zonder beroepsziekte.

Acht miljard euro
De kosten van werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg bedragen circa 8 miljard euro per jaar. Dat is 20% van alle kosten van verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg voor werkenden.

Bron: TNO, 19 december 2016