Thuiswerken vermindert grip op personeelsbeleid en bedrijfscultuur

0
125

Vier op de tien mkb’ers in de zakelijke dienstverlening willen komend jaar meer aandacht besteden aan interne cultuur en personeelsbeleid.

Dit blijkt uit de MKB Barometer van Teamleader, waarin ruim 220 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven op de toekomst van hun bedrijf na corona.

Teamspirit
De belangrijkste reden voor die extra aandacht is dat een derde van de ondernemers merkt de grip op de bedrijfscultuur te verliezen, nu thuiswerken steeds meer de norm is. Bovendien is tweederde zich door de coronacrisis sterker bewust geworden van het belang van een hecht team, met werknemers die voor elkaar klaar staan.

Meer thuiswerken
Het thuiswerken ging dat niet ten koste van de arbeidsproductiviteit, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna driekwart van de ondernemers geeft aan dat zij geen substantieel verschil in kwaliteit ondervinden in het werk dat thuis wordt verricht ten opzichte van het werk op kantoor. Ruim de helft verwacht dan ook dat zij het thuiswerken in de toekomst even vaak of zelfs vaker gaan faciliteren. Bovendien heeft bijna een derde van de mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening als gevolg van corona een sterkere focus op digitalisering, bijvoorbeeld door het opzetten van een cloud-omgeving.

Creatievere teambuilding
Jeroen de Wit, CEO van Teamleader: “De vraag rijst welke invloed thuiswerken heeft op het personeelsbeleid en de bedrijfscultuur. Het thuiswerken ging van start met medewerkers die vaak al waren ingewerkt, elkaar goed kenden en wisten wat ze aan elkaar hadden. Echter, nu er ook steeds meer nieuwe medewerkers op afstand worden ingewerkt, kan dit ten koste gaan van de teamgeest en interne cultuur. Uit ons onderzoek blijkt dat dit veel ondernemers zorgen baart en dat zij zich dit jaar meer willen focussen op teambuilding. Het is goed om daar creatief mee om te gaan en verder te kijken dan de inmiddels welbekende online bedrijfsactiviteiten.”

Werving nieuwe medewerkers
Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat veel ondernemers denken dat thuiswerken een positieve invloed heeft op de werk-privébalans van hun werknemers. Dat geldt voor bijna een derde van de bedrijven. Ondanks dat de coronacrisis bijna ten einde lijkt te zijn, blijken medewerkers voorlopig nog honkvast en loyaal aan hun huidige werkgever. Zo geeft 94 procent van de mkb-bedrijven aan dat het verloop van hun werknemers gelijk of zelfs minder is in vergelijking met het vorige kwartaal. Nu de economie opveert, richten steeds meer bedrijven zich bovendien weer op groei van hun personeelsbestand en op de werving van nieuwe medewerkers. Ruim een kwart van de bedrijven heeft in het begin van 2021 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Bovendien is ruim 1 op de 5 mkb’ers er zeker van dat zij óók in de komende zes maanden mensen zullen aannemen.

Bron: Teamleader, 27 juli 2021