SEU-examens krijgen een nieuwe naam

0
571

SEU-examens krijgen een nieuwe naam

De WAB zorgt voor flink wat veranderingen in de flexbranche. De functie van payroll specialist en backoffice medewerker hebben steeds meer raakvlakken.

In samenspraak met marktpartijen en stakeholders heeft de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) er daarom voor gekozen om de namen van de SEU-examens te wijzigen.
De nieuwe namen zijn:
SEU-examen Backofficeprofessional en SEU-examen Uitzendprofessional

“Door de ontwikkelingen en verschuivingen in de markt vonden wij de naam van het Payroll examen niet meer passend’, licht Barbara Kramer, manager SEU toe. “Ook voor de uitzendmedewerker doet de term ‘professional’ meer recht aan de steeds complexer wordende functie.”

De naamswijziging van beide examens gaat in op 1 januari 2020. Kandidaten die dit jaar examen doen, krijgen het diploma Payroll of het diploma Uitzendmedewerker. Vanaf 1 januari 2020 prijkt de nieuwe naam op het diploma.

Gevolgen voor het examen
De naamswijziging heeft inhoudelijk geen effect op de examens. De aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd in de vraagstelling. SEU verwacht enkel tekstuele aanpassingen in de eind- en toetstermen en geen inhoudelijke wijzigingen.

Vanwege de naamswijziging moet de terminologie in het SEU-examen Backofficeprofessional aangepast worden. Dat gebeurt na 30 december. Daarom wordt er tussen 30 december 2019 en 17 januari 2020 geen examen Backofficeprofessional afgenomen.

Bron: SEU.nl, 15 november 2019