Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen?

0
261

Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe.

Werkgever moet geen hulpverlener zijn, maar een goede verwijzer. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia, dat een stappenplan heeft ontwikkeld.

Door het stappenplan te volgen kunnen werkgevers vaststellen welke hulp zij werknemers kunnen bieden en naar welke hulpverleners zij hun werknemers kunnen verwijzen.

Ongeveer een derde van alle werkgevers zegt werknemers in dienst te hebben die zich grote zorgen maken over hun financiële situatie. Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het aantal werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

Goed verwijzen vanuit de werkgever is een passende manier om werknemers met geldzorgen of financiële problemen te ondersteunen. In de infographic zijn de onderzoeksuitkomsten samengevat en is het stappenplan kort weergegeven. Zie ook het rapport.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van Instituut Gak.

Bron: Panteia, 10 februari 2020

Zie ook
Verzuim door schulden, wat kun je doen?
‘Weet jij wat er speelt?’ – verzuim door stress