Robidus: terugdringen arbeidsongeschiktheid met adviezen Borstlap niet zeker

0
292

De aanbevelingen in het rapport van de commissie Borstlap gaan niet ver genoeg om het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering terug te dringen.

Dat meldt Robidus, dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid. Robidus maakt zich verder vooral druk om de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen die donderdag zijn gedaan aan het kabinet.

Ontwikkelbudget
Het invoeren van een persoonlijk ontwikkelbudget is één van de aanbevelingen waar Robidus zijn vraagtekens bij heeft. “Het invoeren van een persoonlijk ontwikkelbudget haalt de financiële drempels weg om je te blijven ontwikkelen. Maar om arbeidsperspectief te houden is meer nodig”, vertelt Robert Wondaal van Robidus. “Het is goed dat de werknemer met deze maatregel wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Er is echter ook een groep die hier begeleiding in nodig heeft. Dat is de groep die niet zelf initiatieven neemt of kan nemen om passend werk te vinden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep mee kan blijven doen op de arbeidsmarkt?”

Niet toereikend
Robidus onderstreept het duidelijke appel van de commissie Borstlap wel. Werknemers moeten zelf meer de regie nemen om te zorgen dat zij in staat blijven om arbeid te verrichten. Alle maatregelen op terrein van sociale zekerheid moeten daarop gericht zijn. Volgens Robert Wondaal zijn de aanbevelingen die donderdag zijn gedaan door de commissie Borstlap echter nog niet toereikend genoeg: “Werknemers moeten, als de aanbevelingen worden doorgevoerd, zelf het initiatief nemen om arbeid te verrichten. Maar hoe gaan we dit regelen voor mensen die echt niet kunnen werken. Daar lees ik in het rapport niets over.”

Vijf procent meer mensen arbeidsongeschikt
In 2019 werden zo’n 30.000 werknemers arbeidsongeschikt verklaard zo’n 5% meer dan het jaar ervoor. Dit brengt het totaal op 560.000 werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Nederland. “We zien dat verzuim en het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering enorm toeneemt. Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn. We moeten dus drastisch iets veranderen om het tij te keren”, aldus Robert Wondaal van Robidus. Focus op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid is een taak van werkgever en werknemer.

Averechts effect
Verder adviseert de commissie het kabinet om loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van twee naar één jaar. Robidus vreest dat deze voorgenomen maatregel juist een averechts effect gaat hebben. “De kortere toerekeningsduur weerhoudt de werkgever juist van het voorkomen van verzuim en het investeren in re-integratie, simpelweg omdat de terugverdientijd te kort is. Wij zien namelijk in de praktijk dat men eigenlijk pas na 1 jaar ziekte aan de slag gaat met mobiliteit, ander werk of het aanpassen van het huidige werk”, vertelt Wondaal. “Ook wanneer omscholing naar ander en beter passend werk nodig is, start men hier gemiddeld pas na het eerste jaar ziekte mee. In het eerste jaar ligt de nadruk nog vooral op herstel, het medische gedeelte en het verkennen van de mogelijkheden van de werknemer.”

Bron: Robidus, persbericht 27 januari 2020

Robidus is dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid en een dochteronderneming van AEGON. Voor werkgevers beperkt Robidus de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van de wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Zie ook
Grip op ziekteverzuim als verdienmodel?