Record openstaande vacatures in vierde kwartaal 2021

0
227

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend).

spanning op de arbeidsmarkt

Ook het aantal banen bleef groeien; er kwamen er 44 duizend bij in het vierde kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Tegenover 387 duizend vacatures stonden 370 duizend werklozen, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. In het vorige kwartaal waren dat er nog 93 per 100.

Opnieuw record openstaande vacatures
Eind december stonden er 387 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het derde kwartaal. Hiermee is de toename minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, maar wordt wel weer het record van het vorige kwartaal (372 duizend) overtroffen.

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (79 duizend), de zakelijke dienstverlening (62 duizend) en de zorg (55 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures. In deze drie bedrijfstakken groeide het aantal vacatures ook het hardst, met 4 duizend elk.

Er waren in het vierde kwartaal ook bedrijfstakken met minder vacatures dan in het voorgaande kwartaal. In de horeca nam het aantal vacatures af met 5 duizend tot 30 duizend. In de cultuur, recreatie en overige dienstverlening nam het aantal vacatures af met 1 duizend, waardoor er 10 duizend vacatures openstonden. In de laatste weken van december werd opnieuw een lockdown afgekondigd, die voor deze bedrijfstakken consequenties had.

Grootste aantal vervulde vacatures
In het vierde kwartaal ontstonden er 373 duizend nieuwe vacatures, 1 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Er werden 26 duizend vacatures meer vervuld (inclusief vervallen vacatures), waardoor het record van het derde kwartaal (330 duizend) werd overtroffen. In het vierde kwartaal waren er 356 duizend vervulde en vervallen vacatures.

Meer banen
Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam met 44 duizend toe tot 11 086 duizend. Dat is een groei van 0,4 procent. Deze toename is minder groot dan die in de afgelopen twee kwartalen.

In de afgelopen zes kwartalen zijn er 489 duizend banen bijgekomen. Dat zijn er veel meer dan er in het tweede kwartaal van 2020, aan het begin van de coronacrisis, verdwenen (-288 duizend).

In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Lichte toename aantal werknemersbanen
Het aantal werknemersbanen steeg met 28 duizend, een toename van 0,3 procent. De voorgaande twee kwartalen was deze banengroei een stuk hoger. Het totaal aantal werknemersbanen kwam uit op 8 713 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren.

Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 17 duizend (0,7 procent) en kwam daarmee op het hoogste punt ooit bereikt (2 373 duizend). Ruim 1 op de 5 banen is daarmee een zelfstandigenbaan.

Banengroei uitzendbureaus stokt
Bij de uitzendbureaus bleef het aantal banen onveranderd in het vierde kwartaal. Daarmee is deze branche nog niet hersteld van het banenverlies tijdens de coronacrisis. Het aantal banen staat nu op 754 duizend. In het eerste kwartaal van 2020 was dit 775 duizend.

Het aantal banen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca nam licht toe (+6 duizend). In het derde kwartaal kwamen er in deze bedrijfstak nog 88 duizend banen bij. In de landbouw, bosbouw en visserij waren er in het vierde kwartaal 2 duizend banen minder. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en de cultuur, recreatie en overige diensten daalde ook het aantal banen (beide -1 duizend). In de financiële dienstverlening en de bouwnijverheid bleef het aantal banen gelijk.

ontwikkeling banen, Q4 2021

Bron: CBS, 15 februari 2022