Positieve cao-ontwikkelingen voor maaltijd- en boodschappenbezorgers

0
2093

Positieve cao-ontwikkelingen voor maaltijd- en boodschappenbezorgers

Harry Vogels
Harry Vogels

Column door Harry Vogels, cao-expert

De arbeidsvoorwaarden van maaltijd- en boodschappenbezorgers staan de laatste jaren volop in de belangstelling van de vakbonden, werkgevers en de politiek. Het gaat hierbij om de bezorgers van maaltijden en boodschappen op fietsen, bakfietsen, scooters en andere voertuigen over de weg. Bestellingen worden gedaan via een app of bij de leverancier. De bezorgers worden dikwijls aangestuurd via een app, en dan worden zij ook wel platformwerkers genoemd.

Maaltijdbezorgers zijn onder andere Deliveroo, Thuisbezorgd en UberEats, Snelle boodschappen kunnen besteld worden bij Gorillas, Flink, Zapp en Getir. De groei van deze ondernemingen gaat snel. Zo snel zelfs, dat ook het concern Jumbo begin januari jl. bekend maakt zich op dit terrein te begeven, samen met La Place en flitsbezorger Gorillas. Jumbo moet mee in deze nieuwe markt om geen marktaandeel te verliezen.

Er werken inmiddels duizenden – vaak jonge – mensen in de nieuwe E-commerce bedrijfstak, vaak als (schijn)zzp’er, en heel vaak zonder cao en zonder pensioenopbouw.

CAO Beroepsgoederenvervoer en de FNV
De vakbonden FNV, CNV en De Unie zijn al jaren actief in deze sector, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Zij willen een einde maken aan de slechte rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor maaltijd- en boodschappenbezorgers en andere platformwerkers. Ook politieke partijen nemen stelling tegen deze bedrijven, vooral als er wordt gewerkt met schijnzelfstandigen.

De FNV procedeert al jaren voor haar leden bij Deliveroo, Uber en Helpling. Eind 2021 maakt het Gerechtshof van Amsterdam in hoger beroep duidelijk, dat maaltijdbezorgers van Deliveroo thuishoren in de Cao Beroepsgoederenvervoer.

Voor de FNV een grote overwinning. Deze vakbond gaat nu met terugwerkende kracht achterstallig loon claimen bij Deliveroo. En ook het Pensioenfonds Vervoer zal bij Deliveroo de achterstallige premies komen halen. Want werknemers van Deliveroo bouwen pensioen op bij dit Pensioenfonds Vervoer

De Cao Beroepsgoederenvervoer, ondertekend door de vakbonden FNV, CNV en de Unie gaat over al het vervoer over de weg van goederen en het doet er dan niet toe op welke wijze dit vervoer plaats vindt. Het is niet alleen het vervoer met een vrachtauto, ook vervoer met een fiets, bakfiets en scooter valt onder deze cao, aldus het Gerechtshof Amsterdam op 21 december 2021. Een uitspraak met zeer grote gevolgen en uiterst positief voor vele bezorgers. Volgens de FNV is er voor boodschappenbezorgers, zoals de onderneming Picnic een andere cao-oplossing, namelijk de CAO Supermarkten. Maar hiertegen verzet Picnic zich hevig en de onderneming wil komen tot een nieuwe bedrijfstak-cao voor E-commerce ondernemingen samen met vakbond De Unie.

E-commerce cao en vakbond De Unie
Ook vakbond De Unie vecht al jaren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden maaltijd- en boodschappenbezorgers. De Unie doet dat wel anders dan de FNV. Geen rechtszaken, maar de ontwikkeling van een gloednieuwe cao voor E-commerce ondernemingen, met een ontwerp cao-tekst.

Vakbond De Unie benadert met deze cao-tekst de flitsbezorgers met het volgende ‘pamflet’:

Geachte lezer,

Deze CAO is gemaakt voor mensen die werken binnen de e-commerce sector in Nederland. E-commerce is een jonge, zich snel ontwikkelende bedrijfstak die nog volop in beweging is. Deze CAO is de eerste van zijn soort. Daarmee is invulling gegeven aan heel veel belangrijke aspecten bij de totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden voor een snelgroeiende sector. Het werk is echter nog lang niet af. Daarom leggen we in dit voorwoord een aantal intenties vast waaraan gedurende de looptijd van deze CAO gewerkt zal worden, namelijk:
– Eén cao voor medewerkers werkzaam in food e-commerce en non-food e-commerce.
– Integrale e-commerce CAO ook voor Werknemers hoofdkantoren.
– Onderzoek naar opstellen van generieke functie- en rolbeschrijvingen en/of een systeem van functiewaardering. Hierbij zullen ook de Werknemers worden betrokken.
– Onderzoek naar uniforme pensioenvoorziening en uitvoeringspartner.
– Oprichten sociaal fonds o.a. ter bevordering van scholing en ontwikkeling in de e-commerce sector.
– Uitnodiging naar alle sociale partners bij afsluiten van nieuwe CAO. Voor nu wensen we je veel leesplezier.

Hartelijke groet, De Unie E-commerce Nederland

Vakbond De Unie boekt met deze werkwijze succes bij de werknemers van de onderneming Picnic, die in zee zijn gegaan met deze cao.

Picnic zelf hoopt dat nog meer E-commerce ondernemingen zullen aanhaken bij deze nieuwe bedrijfstak-cao. In december jl. is hiertoe zelfs een nieuwe werkgeversvereniging opgericht en deze vereniging verwacht ook dat meer ondernemingen zullen aanhaken aan deze nieuwe bedrijfstak-cao.

Een van die ondernemingen is mogelijk de grote Jumbo. Jumbo, dat naast La-Place als mede-eigenaar ook actief is met de Hema, overweegt voor het thuisbezorgen van boodschappen over te stappen van de supermarkt-cao naar de nieuwe E-commerce-cao, waarvan onder meer Gorillas en concurrent Picnic gebruikmaken, aldus het AD van 5 januari 2022.

Vakbonden FNV en De Unie niet op een lijn
Via diverse media-uitingen wordt duidelijk, dat vakbond FNV en vakbond De Unie, niet op een lijn zitten als het om E-commerce ondernemingen gaat. Vakbond FNV was zelfs woedend over de cao, die De Unie afsloot met Picnic.

Vakbond FNV is van mening, dat maaltijdbezorgers onder de CAO Beroepsgoederenvervoer vallen en boodschappenbezorgers onder de CAO Supermarkten. De FNV wil niet meewerken aan een nieuwe bedrijfstak cao voor E- commerce ondernemingen met slechtere arbeidsvoorwaarden dan de bestaande cao’s.

En ik geef de vakbond FNV nog gelijk ook. Want het is veel werk om op cao-terrein iets nieuws te ontwikkelen, vooral als het gaat om een nieuw pensioenfonds en nieuwe cao-fondsen. En na de uitspraak van het Gerechtshof staat de FNV ijzersterk. Want de CAO Beroepsgoederenvervoer is heel duidelijk: maaltijdbezorgers horen thuis in deze cao en een nieuwe cao is dan overbodig. Voor boodschappenbezorgers spant de FNV zich enorm in voor toepassing van de CAO Supermarkten en rekent daarbij ook op de medewerking van de minister van SZW.

Hoe nu verder met de nieuwe bedrijfstak E-commerce cao?
Na de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 21 december 2021 verwacht ik, dat de nieuwe bedrijfstak E-commerce cao geen goede toekomst heeft. Na de uitspraak van het gerechtshof zal Deliveroo de CAO Beroepsgoederenvervoer echt moeten gaan toepassen.

Wel zijn er nog twee mogelijkheden voor de nieuwe bedrijfstak-cao E-commerce. De eerste mogelijkheid is dispensatie door partijen bij de CAO Beroepsgoederenvervoer en partijen bij CAO Supermarkten. En de andere mogelijkheid is via een vrijstelling van de algemeen verbindend verklaring door de minister van SZW. Maar bij beide mogelijkheden zal de nieuwe cao geen slechtere arbeidsvoorwaarden mogen hebben dan in de CAO Beroepsgoederenvervoer.

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 21 december 2021 gaat dan ook heel positief uitpakken voor alle maaltijdbezorgers in Nederland. En op termijn ook voor alle boodschappenbezorgers, verwacht ik.

Mijn complimenten voor de vakbond FNV!

Harry Vogels

Lees ook
Platformarbeid: arbeidsovereenkomst, zzp of uitzendovereenkomst?
Eigen cao (E-commerce) voor Nederlandse webwinkels?
Helpling, prikbord voor schoonmaakhulp, is uitzendbureau
FNV: Medewerkers Picnic straks onder cao Supermarkten
FNV daagt Picnic voor rechter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here