Integraal zorgakkoord – afspraken over beperking inzet zzp’ers

0
340

Het concept van het Integraal Zorgakkoord is gelekt. In dit concept staat dat de inzet van zzp wordt beperkt via diverse afspraken.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties en met de zorgverzekeraars afspraken vastleggen over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor de komende jaren. Een conceptversie van het IZA werd onlangs door het ministerie van VWS naar enkele betrokkenen gestuurd en is uitgelekt.

Verplicht meedraaien met diensten, koppeling tarieven aan cao-lonen
In het concept staat een flink aantal afspraken over de inzet van zzp’ers in de zorg, meldt ZiPconomy.nl. “Zzp’ers in de zorg moeten verplicht meedraaien met avond, nacht- en weekenddiensten. Tarieven worden gekoppeld aan cao-lonen en brancheorganisaties gaan duidelijke regels opstellen over de inzet van zzp’ers om daarmee schijnzelfstandigheid te voorkomen.”

Voorzitter Josien van Breda van I-ZO Nederland is blij met deze voorstellen. De arbeidsmarkt in de zorg is uit balans, zegt ze op ABU.nl. Die disbalans is zo groot, dat je dit alleen collectief kunt veranderen.

I-ZO Nederland en ABU gaven eerder aan dat ze de toename van zzp’ers een zorgelijke ontwikkeling vinden. “Het is voor veel zorginstellingen erg lastig geworden om goed werkgeverschap uit te voeren,” constateerde de werkgroep Zorg van I-ZO en ABU. “Door strakke regels komt de behoefte aan autonomie en eigen regie bij het personeel in de knel. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap en moet de continuïteit geborgd zijn. Werknemers zien het zzp-schap als oplossing en steeds meer mensen maken de overstap van werknemer naar zzp’er. Waardoor het nog lastiger wordt om goed werkgeverschap uit te voeren. Er ontstaat een vicieuze cirkel.”

Werkgroep zorg van I-ZO
Op donderdag 8 september 2022 vergadert de werkgroep zorg van I-ZO. Op de agenda staan belangrijke punten. Zo zal er een factsheet worden gepresenteerd met een kostenvergelijk tussen netto en bruto inkomens van zzp’ers en vaste krachten. De werkgroep buigt zich tevens over de gevolgen van het concept van het Integraal Zorgakkoord. Lees meer

Bronnen: ZiPconomy, I-ZO en ABU, augustus 2022

Lees ook
2020 – Sectorgericht toezicht op zzp-wetgeving start bij zorg en bouw