Detachering ten onrechte in verdomhoekje gezet door Commissie Borstlap

0
585

Vereniging van Detacheerders Nederland waarschuwt voor schade aan economie en arbeidsmarkt
VvDN
De Commissie Regulering van werk, die vorige week haar rapport aanbood, gooit detachering op één hoop met flexwerk. Detachering zou tot grote onzekerheid leiden voor de werknemer. Dat is onterecht, stelt Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland. ‘Wat wij doen heeft met klassiek uitzenden niets te maken, maar heeft wél grote waarde. Als je dat werk onmogelijk maakt, is dat schadelijk voor hoger opgeleiden, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.’

De Commissie beschouwt flexibilisering als de kern van het probleem op de arbeidsmarkt. Driehoeksrelaties zoals detachering zijn voortaan verdacht en behoeven rechtvaardiging, om te kunnen voortbestaan. Volgens de Commissie vormt deze dienstverlening een afwijking van de normale arbeidsrelatie en leidt ze in alle gevallen tot grote onzekerheid voor de werknemer.

De Vereniging van Detacheerders Nederland kan zich in die analyse niet vinden. Detachering, een vorm van arbeidsbemiddeling van hoger opgeleiden, maakt geen gebruik van flexibiliteit. De werknemers van detacheringsondernemingen kiezen bewust voor die positie, om vanuit één vaste werkgever meerdere bedrijven te bedienen of te leren kennen. Starters worden daarmee in staat gesteld hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en voor meer ervaren werknemers vergroot detachering de uitdaging en afwisseling die zij in hun werk vinden. Door detacheerders wordt bovendien bovengemiddeld geïnvesteerd in opleiding, wat de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers verhoogt.

“Als je detachering onmogelijk maakt, gooit de Commissie haar eigen glazen in”
Voorzitter Maikel Pals: “De beschouwing van de rol van flexwerk is ronduit ouderwets te noemen. De enige driehoeksrelatie die nog overblijft is de klassieke uitzendrelatie en zelfs die mag alleen worden gebruikt als er echt sprake is van tijdelijk werk. Onze leden opereren in een driehoeksrelatie en worden al om die reden met uitzendbureaus in één adem genoemd. Wat wij doen heeft met klassiek uitzenden niets te maken, maar heeft wél grote waarde. Sterker nog, als er één bedrijfstak is waar de nieuwe waarden van Borstlap al sinds jaar en dag centraal staan, is dat de detacheringsbranche. Als je dat werk onmogelijk maakt, gooit de Commissie haar eigen glazen in.”

Detachering is van groot belang voor de economie, zegt voorzitter Maikel Pals. “Detacheerders zijn werkgevers die voorzien in de blijvende behoefte aan het efficiënt inzetten en ontwikkelen van de steeds schaarser wordende specialisten. Daarmee vervullen wij reeds lange tijd een cruciale rol in de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Detachering afschaffen is schadelijk voor het bedrijfsleven.”

Bron: VvDN, 30 januari 2020

Zie ook
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
Interview – VvDN: detacheerders gaan zich sterker positioneren