CBS: 19.000 minder bijstandsuitkeringen in 2019

0
48

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2019 met 19.000 afgenomen. Eind 2019 kwam het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd hierdoor op 413.000.

In 2019 is het aantal bijstandsgerechtigden voornamelijk gedaald onder personen jonger dan 45 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

CBS: personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering
CBS: personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering

Derde jaar daling na acht jaar toename
In de jaren 2009–2016 steeg het aantal personen in de bijstand jaarlijks. De totale stijging in die periode bedroeg 160.000. In de jaren 2017–2019 is het aantal bijstandsgerechtigden elk jaar afgenomen, in totaal met 51.000. De grootste daling deed zich voor in 2018 en bedroeg 24.000.

Vooral jonger dan 45 jaar
In 2019 is het aantal bijstandsgerechtigden voornamelijk gedaald onder personen jonger dan 45 jaar. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5.000 (13%) van het aantal bijstandsgerechtigden in deze leeftijdsgroep. De daling bij de 27- tot 45-jarigen bedroeg 13.000 (8%).

AOW
Het aantal 45-plussers in de bijstand nam met minder dan 1% af. Zij hebben waarschijnlijk minder kansen op de arbeidsmarkt, waardoor zij eerder en/of langer een beroep op de bijstand moeten doen. Verder speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. Bijstandsontvangers die tegen de AOW-leeftijd aanzitten, moeten daardoor langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor pensioen. Met ingang van 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden.

Bron: CBS, 28 februari 2020