Beslaglegging van drie naar een uur

0
264

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft op 20 januari de nota bij het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede Kamer gestuurd.

| Loonbeslag | Wet vereenvoudiging beslagvrije voet |

De nieuwe wet zorgt er voor dat het voor beslagleggende partijen simpeler wordt om te berekenen welk inkomensdeel zij met rust moeten laten. Bovendien regelt het wetsvoorstel dat bij mensen die te maken hebben met meerdere beslagleggende partijen, de afstemming beter verloopt.

Antwoorden op vragen
In de nota gaat de regering in op de vragen en opmerkingen van de verschillende fracties. Daarbij gaat het om de nieuwe vereenvoudigde berekening van de beslagvrije voet, het proces van vaststelling van die beslagvrije voet, en gegevens die nodig zijn voor de berekening ervan. Daarnaast gaat de nota in op vragen en opmerkingen over de inkomenseffecten, uitvoeringskosten en regeldruk.

Zzp’ers
Meerdere fracties hebben vragen gesteld over de positie van zzp’ers. Volgens de nota worden ook zij beschermd in de nieuwe wet. Bovendien ligt beslag op zzp-inkomen niet voor de hand, omdat er geen beslag kan worden gelegd op inkomensverstrekkers. Het zzp-inkomen uit opdrachten is namelijk niet opgenomen in de polisadministratie van UWV.

Minder regeldruk
De nieuwe werkwijze leidt volgens de nota tot minder regeldruk. Men schat dat werkgevers in de huidige situatie drie uur nodig hebben om een beslaglegging te verwerken. In de nieuwe situatie is er één coordinerende deurwaarder, waardoor dit nog maar één uur zou kosten.

Kostenbesparing
Elk jaar zijn er 650.000 beslagen, waarvan een derde bij werkgevers. Dat zou, bij een uurtarief van 40 euro, een besparing van 14 tot 15 miljoen euro opleveren.

Vervolg
De komende tijd worden rekentools en nieuwe formulieren ontwikkeld voor de nieuwe wet. In 2017 zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelen, waarna de wet in 2018 zou kunnen ingaan.

Bron: rijksoverheid.nl, 20 januari 2017