Organisaties die alle inhuur zelf regelen, bestaan ze nog?

0
406

Bestaan ze nog? Organisaties die hun inhuur helemaal zelf regelen? Die nooit gebruik maken van een extern bureau? Ik kom ze niet meer tegen.

Ik laat dan de opdrachtgevers van de meer dan 12.000 uitzendbureaus en de payrollbureaus in dit land buiten beschouwing, want die bieden nu eenmaal een vorm van inhuur aan, die per definitie door een externe dienstverlener moet worden uitgevoerd. Daarnaast kan je als bedrijf natuurlijk zelf gebruik maken van 0-uren- of oproepcontracten of een tijdelijk dienstverband aanbieden met je eigen arbeidscontract.

Maar als het echt gaat over externe inhuur van zzp’ers, wie doet het dan nog zelf? De regels zijn complex, de Belastingdienst is vaag over wat en niet mag, het risico dat je teveel betaalt of te weinig wilt betalen is groot en het vinden van de juiste kandidaten is in deze arbeidsmarkt ook niet eenvoudig. Logisch dus dat je dit geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een of meer externe bedrijven.

Brokers, intermediairs en MSP’s
Dit beeld wordt bevestigd als je naar de aanbiederskant kijkt van dit soort dienstverlening. De brokers, intermediairs en de Managed Service Providers (MSP’s) zoals ze worden genoemd.

Was het een paar jaar geleden misschien nog wel mogelijk om een lijstje op te stellen van bedrijven die dit soort diensten aanbieden, tegenwoordig is dat onbegonnen werk.

Zeker als je vooraf nog wat meer wilt weten over dit soort aanbieders bijvoorbeeld of ze ervaring hebben in jouw branche.

Hoewel de termen vaak nogal door elkaar worden gebruikt, is van oorsprong een broker een bedrijf dat de door de opdrachtgever gevonden kandidaten controleert en contracteert en administratief beheert. Een intermediair is een bedrijf dat zelf op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor de opdrachtgever. Sommige intermediairs beschikken hiervoor over een eigen kandidatenbestand, anderen zoeken steeds de hele arbeidsmarkt af.

Een MSP neemt het inhuurproces van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over. Bij een MSP is dus sprake van uitbesteding. Een broker en intermediair werken vooral op uitvoerend en tactisch niveau, een MSP werkt ook op tactisch-strategisch niveau omdat ook de inhuurstrategie en -uitvoering worden opgezet door de MSP.

De dienstverlening van brokers en intermediairs is in de praktijk niet meer te onderscheiden van elkaar. De meeste MSP’s treden ook desgewenst op als broker en sommigen zijn ook ontstaat doordat ze in het verleden als broker succesvol waren. Voeg daaraan toe sterke groei, fusies en overnames en veel nieuwe toetreders en het is daarom voor opdrachtgevers heel lastig om de juiste inhuurdienstverlener te selecteren.

Aanbieders verenigen zich
In de laatste jaren hebben dit soort dienstverleners ook zelf geconstateerd dat veel opdrachtgevers door de bomen het bos niet meer zien. Een aantal jaren geleden hebben veel intermediairs en brokers zich al verenigd in een nieuwe brancheorganisatie Bovib (> 50 leden). Recent heeft een tiental MSP’s het voortouw genomen om met ABU te komen tot een belangenbehartiger van MSP-dienstverleners in Nederland. Kortom de aanbieders organiseren zich om zaken als de herkenbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en integriteit goed te organiseren.

Wie kan het nog zonder dienstverleners?
Terugkerend naar de kop van dit artikel, zouden ze nog bestaan? Opdrachtgevers die hun externe inhuur helemaal zelf doen, zonder hulp van welk bureau dan ook?

Hoewel er bij mijn weten nooit onderzoek naar is gedaan, is mijn indruk dat het nauwelijks meer voorkomt. Grote organisaties kunnen, door hun veelheid aan inhuurbehoeften, hun behoefte aan compliancy en permanente zoektocht naar kostenbesparingen, per definitie niet meer zonder externe hulp. Ik denk dat er alleen in hele kleine organisaties hier en daar zonder brokers en intermediairs wordt gewerkt. Uit een soort van overtuiging van ‘We doen alles zelf met zoveel mogelijk eigen mensen’ wordt er niet of nauwelijks ingehuurd. En als het toch nodig is, dan regelt men zelf wel wat met de kandidaat in kwestie. Met alle nadelen en risico’s van dien. Maar dat is altijd al zo geweest.

Nationale Brokergids 2018-2019

Twee nieuwe hulpmiddelen voor het vinden en selecteren van de juiste dienstverlener
Op 1 mei jl. is voor het eerst de Nationale Broker-/Intermediairgids verschenen waarin 42 verschillende leveranciers worden beschreven, die vooral uitblinken in het contractmanagement en -beheer van de via hen ingehuurde zzp’ers.

Eind mei verschijnt  – voor de vierde keer – een onderzoeksrapport onder 10 aanbieders van MSP-diensten in Nederland & België.

Beide uitgaven geven een onafhankelijk beeld van de belangrijkste aanbieders van inhuur-dienstverlening.

De Nationale Broker-/Intermediairgids is gratis te downloaden .

Mark Bassie, Flex-Beheer.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here