"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Over Aart van der Gaag

Aart van der Gaag is commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’, een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

Aart van der Gaag is commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’, een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland om werkgevers te informeren en te inspireren rond de banenafspraak. Als inspirator van het project ‘Op naar de 25.000 banen’ verricht hij dezelfde werkzaamheden voor overheidswerkgevers. Van der Gaag begon zijn werkzame leven bij de Federatie Sociale Werkvoorziening, een voorloper van Cedris. Hij was verder onder meer directeur van het GAB Utrecht, van de uitzendorganisaties Start en Vedior en van de ABU (de Algemene Bond Uitzendbedrijven). Van deze organisatie was hij ook voorzitter. Hij is, naast zijn officiële rollen, continu bezig met de arbeidsmarkt o.a. als medeoprichter van PTA (platform toekomst van de arbeid) waarin een groot aantal organisaties, ondersteund door de Argumentenfabriek, vanuit de praktijk modellen ontwerpen voor een beter functionerende arbeidsmarkt www.toekomstvanarbeid.nl

In de branche
Stepping stone, opstapje, kans

Het nieuwe kabinet staat voor de uitdaging om de arbeidsmarkt te hervormen. Minder flex en vast is daar onderdeel van. Uitzendwerk daarbuiten houden is verstandig, gezien de zeer positieve rol die het speelt om zwakkere groepen, WW- en WWB-gerechtigden naar de arbeidsmarkt te brengen. [Lees meer …]

1 2