"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hans de Boer: boegbeeld met het hart op de juiste plaats

Door Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen

Flex en VNO-NCW, flex en MKB, dat paste altijd goed. Als geen ander hadden ze door dat flex essentieel was om snel aan te passen aan wisselende omstandigheden.

Maar: discussies over flex worden in de politiek vrijwel altijd meer op basis van emoties dan op basis van feiten gevoerd. Vergeten wordt dat uitzenden slechts 10% van de flex is, dat het rond 3% van de totale arbeidspopulatie omvat én dat het de best gereguleerde vorm is met een cao, pensioen en ziekteuitkeringen etc etc.

Je hebt dan mannen van stavast nodig die pal staan voor de belangen, niet alleen van de ABU, die ik vertegenwoordigde, maar van alle nette uitzendondernemingen (dus ook NBBU bijvoorbeeld).
En die waren er. Vandaag noem ik Hans de Boer. We kregen gisterochtend het vreselijke bericht dat hij was overleden. 66 was hij slechts.

Hans stond pal voor onze belangen. Zowel als voorzitter van MKB Nederland (1997-2003) als in zijn rol als voorzitter van VNO-NCW (2014-2020). Alles overigens voor het grotere belang, een flexibel bedrijfsleven is bestand tegen conjuncturele schokken en kan daardoor concurreren op de wereldmarkt. Dan zorgt het ook voor de optimale werkgelegenheid. Zelf waren wij misschien niet slecht in de lobby, maar zonder deze steun was het erg moeilijk geweest.

Denk ik aan Hans, dan herinner ik me ook leukere zaken dan lobby. Hans de Boer was tussen 2004 en 2007 voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkgelegenheid. Hij diende samen met ons voorstellen in om juist de uitzendsector een grotere rol te laten vervullen, omdat uitzenden aantoonbaar een enorme rol vertolkt bij de bemiddeling van jongeren, véél meer dan bijvoorbeeld UWV en gemeenten. Hij pleitte voor een fors centraal budget. Het lukte uiteindelijk niet helemaal zoals bedoeld, maar zijn instinct was juist.

Ik vrees trouwens dat er weer zo’n tijd komt. Post corona zal de jeugdwerkloosheid hoog zijn, overigens die van andere groepen ook. En iedereen die zijn cijfers kent, weet dat er geen sector meer kan betekenen om mensen terug te brengen naar de arbeidsmarkt dan de uitzendsector.

Ik weet zeker dat Hans de Boer het zeer toegejuicht zou hebben als dit soort ideeën nu wel werkelijkheid zouden worden.

In 2014 werd ik gevraagd als boegbeeld van het bedrijfsleven om de banenafspraak, 100.000 banen voor arbeidsbeperkten, te doen slagen. Ik wilde weten of het echt was en niet alleen een initiatief om de quotumboete te doen ontlopen. Niet alleen overtuigde Hans me dat hij het meende, hij gaf ook sterke opbouwende kritiek bij de vervolmaking van het plan. (Nb, in dit plan speelt de uitzendsector ook een serieuze rol). Ik durf te stellen dat Hans de Boer, naast zijn publieke rol als boegbeeld voor het bedrijfsleven, op het juiste moment ook het hart op de juiste plaats had als het ging om mensen verder van de arbeidsmarkt.

Ja, er kwam weleens een ongelukkige uitspraak uit zijn mond. En ja, ik was dan oprecht kwaad op hem. Maar het kwam altijd weer goed. Hij laat een mooie erfenis na als verdediger van de belangen van ondernemend Nederland, als verdediger van de flex-sector en ook als voorvechter voor kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die niet vanzelf hun weg weten te vinden.

We gaan hem node missen.

Aart van der Gaag
Twitter: @aartgaag

Aart van der Gaag is commissaris en boegbeeld van het project 'Op naar de 100.000 banen', een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.