"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Historisch’ akkoord over nieuwe CAO Jeugdzorg

Op de dag dat er een protestactie en massastaking in de jeugdzorg was aangekondigd, zijn werkgevers en vakbonden FNV, CNV en FBZ tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao.

De looptijd is 1 januari 2024 tot 1 januari 2026.
In 2024 bedraagt de loonstijging 9,25% en in 2025 stijgen de salarissen nog 3% en wordt inflatiecompensatie toegepast. Er zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

‘Een historische cao’

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘We zien dit als een historische cao, omdat de afgelopen weken duizenden jeugdzorgmedewerkers nadrukkelijk en niet zelden vol emotie bij ons én bij hun werkgevers hebben aangegeven: tot hier en niet verder! We zijn enorm blij dat we nu samen werk kunnen maken van herstel in de sector.’

Albert Spieseke, onderhandelaar CNV Zorg & Welzijn: ‘Door de loonsverhoging is de CAO Jeugdzorg weer concurrerend met andere sectoren, maar minstens zo belangrijk zijn de afspraken over werkdruk en veiligheid. Hiermee kunnen we richting de toekomst verder.’

Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ: ‘Jeugdzorgmedewerkers doen enorm belangrijk werk onder vaak heel lastige omstandigheden. Het is belangrijk dat zij de steun voelen van hun werkgever. Met deze cao kunnen we werken aan vertrouwen in de toekomst.’

Koopkrachtverlies 2023 gecompenseerd

De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024. Jeugdzorgmedewerkers krijgen er dan meteen 8% meer loon bij. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. Op 1 juli 2024 stijgen de salarissen met nog eens 1,25%. Met deze 9,25% loonsverhoging in 2024 is ook een deel van het koopkrachtverlies vanwege de inflatie in 2023 gecompenseerd. Een nadrukkelijke eis van de bonden.

Verder komt er in 2025 3% extra loon bij en is er een inflatiecompensatie met een maximum van 2,25%, als de inflatie hoger is dan 3%. En de kilometervergoeding voor woon werk gaat op 1 januari 2025 van 19 naar 23 cent per kilometer. Ook kunnen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst zelf maatwerkafspraken maken met hun werkgever als ze belemmerd worden door rouw, overgang en menstruatie.

Normering van werkzaamheden

Om de werkdruk te verminderen is er een systeem afgesproken dat moet zorgen dat medewerkers binnen hun uren blijven. Deze normering werkt als volgt: de beschikbare uren (na aftrek van verlof, verzuim en re-integratie) worden verdeeld in twee categorieën: werkzaamheden die passen bij de functie en alles wat daarbij hoort, zoals reistijd, administratie en casusbespreking. En aan de andere kant de overige werkzaamheden, onder andere hersteltijd, scholing, intervisie en het inwerken van collega’s. De totale optelsom moet binnen de inzetbare tijd passen. Voor medewerkers die zonder cliënten werken, geldt een vergelijkbare verdeling.

Rode knop voor medewerkers

Medewerkers kunnen op een virtuele ‘rode knop’ drukken. In extreme gevallen waarbij de werkdruk of veiligheid niet langer te waarborgen is, krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid om de situatie adequaat op te lossen. Om de veiligheid van medewerkers verder te vergroten zijn er bovendien afspraken gemaakt over veilig werken. Daarin staan afspraken over hoe er met agressie wordt omgegaan, maar ook over onder meer preventie en nazorg.

Leden stemmen over onderhandelaarsakkoord

De komende tijd krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. In de jeugdzorg werken zo’n 33.000 mensen die vallen onder de CAO Jeugdzorg.

Bron: FNV, CNV en FBZ, 21 november 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.