"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkzekerheid voor meer bestaanszekerheid

Werkzekerheid is noodzakelijk voor meer bestaanszekerheid, stelt Joop de Boer (ABU) in zijn column. Volgens hem kunnen uitzenders een rol spelen in het organiseren van meer bestaanszekerheid voor uitzendkrachten.

Bestaanszekerheid lijkt nu al het woord van 2023 maar ook van 2024 te worden, zeker in politiek Den Haag tijdens de verkiezingen. Het spotlicht staat gericht op de honderdduizenden Nederlanders die leven onder de armoedegrens. Wat een ongelofelijk aantal is en dat in een welvarend land als Nederland.
Bestaanszekerheid

Wat betekent bestaanszekerheid precies?

Het is de zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te voorzien. Als wij kijken naar de bredere definitie van bestaanszekerheid, dan gaat het ook over een goede gezondheid, betaalbare en duurzame huisvesting en gezonde sociale relaties. Het gaat er dus om dat je als burger volwaardig en duurzaam in de samenleving mee kan doen.

Armoedegrens

Volgens de cijfers van het Nibud leven er in Nederland zo’n 800.000 mensen onder de armoedegrens. Hun inkomen gaat geheel op aan noodzakelijke uitgaven zoals voedsel of huisvesting. Zij kunnen financiële tegenvallers niet opvangen. Ook is er echter een grote groep mensen die net boven die armoedegrens leeft, maar wel iedere maand constant alle eindjes aan elkaar knoopt om rond te komen. Daar vallen werkenden onder met hoge vaste lasten of sterk wisselende inkomsten.

Meer mensen laten werken

Werk is een belangrijke factor voor meer bestaanszekerheid. Hoe kunnen we meer mensen laten werken? Diverse partijen doen voorstellen om mensen in de bijstand, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten, beter aan werk te helpen. NSC pleit voor een hernieuwd aanvalsplan dat het voor werkgevers aantrekkelijker en eenvoudiger maakt om deze mensen in dienst te nemen. GL/PvdA wil in elke regio een “Huis van de Arbeid” waar mensen online en fysiek terechtkunnen met al hun vragen over werk, loopbaan, scholing, laaggeletterdheid, begeleiding naar werk en het ontwikkelingsbudget. Het CDA komt met een nieuw voorstel voor ‘basisbanen’: gewone banen bij gewone werkgevers met loonkostensubsidie op maat. De CU wil bedrijven en overheidsorganisaties met meer dan 25 fte aan personeel verplichten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Werk meer lonend maken

Mooie plannen. Maar dan de vraag: hoe maken we werk meer lonend? Dat lezen we niet echt terug in de partijplannen. Terwijl juist dat de crux is voor mensen om wéér of méér te gaan werken.

Uitzenders, zorg voor werkzekerheid

Ik denk dat uitzenders een rol kunnen pakken om meer bestaanszekerheid te organiseren voor uitzendkrachten. Liever noem ik het werkzekerheid. Hoe? Ga bijvoorbeeld het gesprek aan met je opdrachtgever om meer werkzekerheid voor je uitzendkracht af te dwingen. Geen kort contract. Zorg voor mensen: ontdek hun talenten, leid ze op. Een ander idee dat bij de ABU in de maak is: het organiseren van een pool van uitzenders die onderling werk kunnen regelen voor uitzendkrachten, zodat deze langer aan het werk blijven.

Werkzekerheid voor meer bestaanszekerheid dus.

Joop de Boer, Adviseur Publiek-Private Samenwerking bij de ABU 

De Algemene Bond Uitzendondernemingen.