"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU reactie op Kamerbrief Van Gennip: Meer meters nodig op zzp-dossier

De ABU reageert op de plannen die minister Van Gennip (SZW) uiteenzet in
haar Kamerbrief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’. 

De voorstellen van de minister zijn gebaseerd op het coalitieakkoord en het SER-MLT advies. De ABU constateert dat op belangrijke punten is aangesloten bij het SER-MLT-advies en dat is een goede zaak. Zo bevat de brief bevat o.a. een verdere wettelijke verankering van uitzendwerk en ruimte voor de belangrijke opstapfunctie van de uitzendbranche.

Zzp-dossier blijft achter
Met de voorstellen wil de minister stappen zetten naar een beter functionerende arbeidsmarkt. Die stappen gaan wat de ABU betreft echter niet ver genoeg: de regulering van zzp raakt achterop bij de regulering van uitzendwerk. Jurriën Koops, directeur: “De minister moet meer meters maken op het zzp-dossier, zowel qua regelgeving als handhaving. Na de recente uitspraak van de Hoge Raad over Deliveroo ligt de bal eens te meer bij het kabinet.”

Koops: “De SER adviseerde eerder om uitzendkrachten recht te geven op een gelijkwaardig totaalpakket van arbeidsvoorwaarden. Wij willen dat sociale partners alle ruimte krijgen om dit via de cao te realiseren. Dat geldt ook voor een marktconform pensioen. Een eventuele beperking van de onderhandelingsvrijheid vinden wij onacceptabel. Daar komt bij dat de sociale partners al hebben laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Een deel van het SER-advies, zoals meer werkzekerheid voor uitzendkrachten, is inmiddels opgenomen in de CAO voor Uitzendkrachten. Zo is de duur van Fase A verkort tot 52 gewerkte weken en Fase B tot drie jaar. De verdere implementatie van het SER-advies hangt samen met wat
uitzenders aankunnen.”

Verschuiving minder goed geregelde zzp
De minister gaf eerder aan een samenhangende aanpak van uitzenden en zzp te willen. Deze brief en de eerdere voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige’ bieden voor die evenwichtige aanpak nog te weinig perspectief. Koops: “Onze leden maken zich grote zorgen over de traagheid en daarmee de effectiviteit van de broodnodige zzp-regulering. Het kabinet moet snel zorgen voor duidelijke en uitvoerbare zzp-regels en fors inzetten op handhaving. In de markt zien we een verder gaande verschuiving naar minder goed geregelde zzp. Dat schaadt de goede ordening van de arbeidsmarkt en gaat ten koste van de belangrijke opstapfunctie die uitzendwerk voor honderdduizenden mensen heeft. Maatschappelijk zeer onwenselijk voor de toekomst van Nederland.”

Bron: ABU, persbericht 3 april 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.