SLUIT MENU

WEC introduceert gedragscode voor ethisch gebruik AI bij werving en selectie

De World Employment Confederation heeft een aantal ethische principes vastgelegd voor het gebruik van van Artificial Intelligence bij werving en selectie. De leden van deze internationale branchevereniging in de HR-dienstensector hebben afgesproken zich aan deze gedragscode te houden.

Kunstmatige intelligentie (AI) belooft de wereld van werk makkelijker te maken, zowel voor werkenden als voor werkgevers: het zou zorgen voor meer snelheid en een betere match tussen vraag en aanbod. Dat staat in het laatste persbericht van de World Employment Confederation (WEC). De confederatie gelooft ook dat AI bouwt aan op skills gebaseerde arbeidsmarkten en bijdraagt aan meer inclusie.

Behoefte aan een kader

Verantwoordelijk en ethisch gebruik van AI is echter een eerste vereiste om ervoor te zorgen dat het zowel bedrijven als individuen helpt hun potentieel te ontsluiten. De leden van de World Employment Confederation, als leiders in de HR-dienstensector, zijn het eens geworden over principes die de inzet van AI in de wervings- en selectiesector moeten reguleren. Die hebben ze vastgelegd in de Code of Ethical Principles in the use of Artificial Intelligence.

De mens centraal

De kern van deze WEC-code is dat de mens centraal moet blijven staan. AI-systemen in de wervings- en arbeidssector moeten ten goede komen aan individuen en de samenleving als geheel. Zij moeten zo worden ontworpen dat zij menselijke capaciteit opbouwen, en er moeten duidelijke processen zijn om ervoor te zorgen dat zij te allen tijde onder menselijke leiding en controle blijven. Transparantie, verklaarbaarheid en traceerbaarheid moeten gewaarborgd zijn om te begrijpen hoe deze systemen tot hun beslissingen komen.

Ethisch gebruik van AI

Eerlijkheid, non-discriminatie, diversiteit, inclusie en privacy – beginselen die de WEC-leden ook in hun algemene HR-praktijk naleven – zijn ook beginselen die in acht moeten worden genomen om een ethisch gebruik van AI bij werving en selectie te waarborgen.

Duidelijke beleidskaders

Hoewel de WEC-beginselen stellen dat “degenen die AI-systemen inzetten te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor het gebruik ervan”, is de sector ook van mening dat er duidelijke, transparante en controleerbare beleidskaders moeten zijn. De WEC is al betrokken bij het besluitvormingsproces voor dergelijke kaders, zowel op mondiaal als op Europees niveau, samen met relevante belanghebbenden, zoals regeringen, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Een evoluerende ethische code

Gezien de evoluerende aard van kunstmatige intelligentie is de WEC-code een levend geheel van beginselen, die in de loop der tijd zullen worden aangepast. Net als de beginselen in de algemene gedragscode hebben de leden de plicht deze ethische beginselen toe te passen bij hun gebruik van AI.

Het potentieel van AI voor betere arbeidsmarkten

AI kan zorgen voor een betere en snellere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt:

  • door bedrijven te helpen de vaardigheden van hun bestaande personeelsbestand te beoordelen
  • door bedrijven te helpen hun interne talent te begrijpen en effectiever te ontwikkelen
  • door werknemers te helpen hun eigen vaardigheidsprofiel te begrijpen en dit zo goed mogelijk te ontwikkelen om hun carrièredoelen te bereiken.

AI kan ook bijdragen tot meer diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het kan de kans op onbewuste vooroordelen in wervingsprocessen helpen verkleinen en de ervaring van kandidaten verbeteren.


World Employment Conference 2023: Working in a Digital Age

Wilt u deelnemen aan de World Employment Conference 2023?

Meld u nu aan en laten we samen de toekomst van werk (en de arbeidsmarkt) creëren.

Facts & Figures

  • 29 maart 2023 in Brussel
  • Deelnemers uit Europa, de VS, Azië, Australië en Afrika.
  • +30 sprekers
  • +200 opinieleiders

Bron: persbericht WEC en WEC-code.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.