"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ROI-studie naar certificeren en permanente educatie in de flexbranche

ROI-studie naar certificeren en permanente educatie in de flexbranche. De kosten zijn vele malen lager dan de opbrengsten.

De Stichting Examens Uitzendbranche heeft een groot onderzoek laten verrichten naar de waarde van het SEU-diploma en de verwachte waarde van permanente educatie. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door het ROI Institute Europe, bevestigt wat we regelmatig horen: medewerkers willen zich blijven ontwikkelen. Opvallend is ook dat actuele kennis de stress, sfeer, productiviteit én het personeelsverloop beïnvloedt.

Bekijk de gehele infographic over permanente educatie.
Bekijk de gehele SEU infographic over permanente educatie.

Bekijk de infographic bij het onderzoek.

Minder fouten en klachten, hogere productiviteit én minder stress
Ruim 9 op de 10 deelnemers ziet een direct verband tussen het SEU-examen en het voorkomen van fouten, klachten en incidenten. Werkgevers kunnen met minder mensen hetzelfde werk doen, als gevolg van een toename in efficiëntie: de medewerker hoeft minder bronnen te raadplegen. Kennis van wet- en regelgeving vergroot de handelingssnelheid en er hoeven minder brandjes geblust te worden, omdat het aantal incidenten en klachten daalt.

Individuele deelnemers voelen zich bovendien gesterkt in de eigen rol, blijkt uit het onderzoek. Zij laten een groter bewustzijn zien rond privacywetgeving en discriminatie. Het zelfvertrouwen groeit en daarmee het vertrouwen tijdens het uitvoeren van het dagelijkse werk. Deelnemers geven aan dat zij sneller vragen kunnen beantwoorden, flexkrachten beter begeleiden en klanten op hoog niveau van advies voorzien. Een belangrijk bijkomend effect is de afname van stress en een lagere werkdruk: éénderde van de deelnemers geeft aan dat niet alleen het zelfvertrouwen is gegroeid, maar ook dat zij minder stress ervaren.

Opbrengsten
De onderzoekers van het ROI-instituut waren positief verrast over de enorme opbrengst van (het opleiden voor) het SEU-diploma. De kosten hiervan zijn vele malen lager dan de baten.
ROI van het SEU-examen

De belangrijkste conclusie is dat tijd dé factor is in termen van winst vanuit het SEU-examen. Dit geldt voor zowel de individuele deelnemer als voor werkgevers.
In verhouding tot de opbrengsten, verdient de investering in (de opleiding voor) het SEU-examen zichzelf ruimschoots terug.

Kennis bijhouden is noodzakelijk
De relevante wet- en regelgeving is zeer complex. Uit onderzoek blijkt dat een gedeelte van de opgedane kennis na één tot anderhalf jaar verloren gaat doordat deelnemers deze kennis onvoldoende onderhouden of gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dit pleit voor permanente educatie (PE), waarmee opgedane kennis actueel en ‘top of mind’ blijft. Deelnemers aan het onderzoek verwachten dat PE het SEU-examen versterkt. Ruim driekwart verwacht dat zij door PE het kennisniveau dusdanig op peil houden, dat dit leidt tot (nog) efficiënter werken. Tegelijkertijd biedt permanente educatie mogelijkheden tot verbreding van kennis en verdere verdieping van specifieke onderwerpen. Dit vergroot de kans op doorstroom binnen de organisatie of de branche.

PE draagt bij aan personeelsbehoud
Ongeveer 42% van de deelnemers verwacht dat permanente educatie effect heeft op de intentie om langer in organisatie of in de branche te blijven werken. In een branche waarin het verloop als geheel fors is, zijn dit positieve geluiden van deelnemers. Dit is een mooie bijvangst van permanente educatie.

Permanente educatie: precies op tijd
Permanente educatie wordt nu ingevoerd voor de vaste medewerker in de flexbranche. Hier is een lange periode van inventarisatie en voorbereiding aan voorafgegaan, waarbij werknemers, werkgevers en opleiders binnen de flexbranche een belangrijke rol hebben gespeeld. De timing had niet beter kunnen zijn.

Zeker nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om de hoeveelheid werk die op de werknemer afkomt af te ronden, waarbij tegelijkertijd fouten, klachten en incidenten voorkomen moeten worden. Dit vraagt heel wat van de individuele medewerker. Dan motiveert het als deze kansen krijgt zich te ontwikkelen, en met minder stress en prettig teamwork mooie resultaten weet te behalen. Vanuit dit perspectief bekeken, is minder verloop een logisch resultaat van de investering in de jonge medewerker.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek

Bron: SEU, december 2022

Lees ook
Blog: Hoe kennis bijdraagt aan het behouden van de vaste medewerker
De tijd is rijp voor permanente educatie

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.