"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nederlandse Arbeidsinspectie Jaarverslag 2021

Nederlandse Arbeidsinspectie Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 NL Arbeidsinspectie
In het jaarverslag staan, naast feiten en cijfers, ook vier verhalen, geschreven vanuit de praktijk van de inspecteurs, rechercheurs, projectleiders van de Arbeidsinspectie.

Arbeidsuitbuiting
Een verhaal over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. “Wat blijkt: opdrachtgevers stellen de eis aan een uitzendbureau dat als er iemand uitvalt, er binnen tien minuten nieuwe mensen voor ze klaarstaan. Dus bouwt zo’n uitzendbureau een ‘reservoir’ op van mensen, werk of niet, en proppen die bij elkaar – vaak in te kleine woningen. En ze hebben ‘wachtkamers’. Wie in de wachtkamer belandt tot er werk is, bijvoorbeeld als er door ziekte mensen uitvallen, is verplicht daar te zitten, maar krijgt geen loon”, aldus projectleider arbeidsuitbuiting Edwin van Berkum.

Gevaarlijke stoffen
Of het verhaal over gevaarlijke stoffen, waar Jan Westerlaken constateert dat “veel werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van de risico’s en ze geen goed zicht hebben op gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen die ze in huis hebben en gebruiken. Daardoor hebben ze ook geen zicht op blootstelling en of die acceptabel is of niet.”

Verdienmodellen
Ook arbeidsinspectie maar met een heel andere invalshoek: het verhaal over verdienmodellen. Zo weinig mogelijk loon betalen om zoveel mogelijk winst te maken. Via geraffineerde constructies proberen sommige werkgevers de arbeidskosten fors te drukken, handig gebruikmakend van muizengaatjes in de wet of door ’m keihard te overtreden. Van stagiairs inzetten als volwaardige werknemers, tot postbusfirma’s en detacheren via meerdere landen. Schijnconstructies ontrafelen en aanpakken: ‘Het is een kat- en muisspel.’

Corona
Het vierde verhaal gaat over de corona. Ook in 2021 zorgde corona voor heel veel meldingen bij de Arbeidsinspectie. Tot februari 2022 staat de teller op ruim 15.000 meldingen, waarvan bijna 3.000 betrekking hebben op arbeidsmigranten. Een zieke collega op de werkvloer en geen afstand kunnen houden zijn de meest ingediende klachten. Marleen Dreissen, projectleider Eerlijk Werk, begrijpt waar het vandaan komt en kijkt terug op de geleerde lessen en wat er beter kan. “Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar. Meestal werken ze op basis van een uurloon. Op het moment dat ze niet meer kunnen werken, krijgen ze ook geen salaris, kunnen ze de huur niet meer betalen en worden uit huis gezet. En eenmaal besmet hebben ze geen mogelijkheid om in quarantaine te gaan, met zoveel huisgenoten.”

Bron: NL Arbeidsinspectie, 10 mei 2022

Lees ook
Jaarplan 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.