"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NL Arbeidsinspectie dreigt met boete voor bagage-afhandelaren Schiphol

De zes bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol hebben van de Nederlandse Arbeidsinspectie een voornemen tot oplegging van een Last Onder Dwangsom (LOD) ontvangen.

De inspectie heeft onlangs bij een controle geconstateerd dat zij niet voldoen aan de eis die in maart aan hen is gesteld. De LOD verschilt per bagage-afhandelaar, de hoogste bedraagt € 65.000 per maand. Tegen de LOD kunnen de bagage-afhandelaars een zienswijze indienen.

Op 14 maart eiste de Arbeidsinspectie dat de zes bagage-afhandelaren per direct en totdat de automatiseringen/ mechanisatie van het bagage- afhandelproces is voltooid, gebruik moesten maken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Hulpmiddelen zoals de CLS (container loading system) vacuümheffers en mechanische tilhulpen.

De inspectie heeft eerder ook laten weten dat er een situatie kan ontstaan waarin luchthaven en afhandelaars naar elkaar wijzen en er per saldo voor de werknemers te weinig verbetering optreedt en dat de handhaving erop wordt gericht dat te vermijden.

De Arbeidsinspectie kondigde toen al aan dat zij de bagage-afhandelaren opnieuw hierop zou inspecteren. Eind april heeft weer een inspectie plaatsgevonden bij de bagage-afhandelaren. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de hulpmiddelen om bagage te tillen niet aanwezig waren en als de hulpmiddelen wel aanwezig waren deze niet gebruikt werden. Deze fysieke belasting levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Om die reden is dus een voornemen LOD verstuurd. Een last is een verplichting die, in dit geval door de inspectie, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid als aan de verplichting niet wordt voldaan.

De LOD die de bagage-afhandelaren nu hebben gekregen is een kennisgeving. Zij kunnen binnen 15 dagen na ontvangst van deze kennisgeving een zienswijze indienen.

Bron: NL Arbeidsinspectie, 8 juni 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.