"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vakbonden sluiten cao-resultaat met werkgevers Metaal & Techniek; Metaalunie haakt af

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben vannacht – 8 april – een cao-onderhandelingsresultaat afgesloten met de werkgevers in de Metaal & Techniek (FWT), dit met uitzondering van de Koninklijke Metaalunie (KMU).

Het resultaat is een doorbraak, er werden door de vakbonden al lange tijd acties gevoerd om te komen tot een beter eindbod.

De KMU mag tot uiterlijk 15 april aansluiten, zo melden de vakbonden in dit persbericht. KMU heeft volgens hen het recht op inspraak op deze cao verspeeld voor de komende cao-periode. Als de Metaalunie niet alsnog aansluit, zijn stakingen weer aan de orde in de metaalbewerkende bedrijven die daaronder resorteren.


Update 15 april 2022
De Metaalunie schaart zich ook achter het cao-resultaat, lees meer


Welke arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken?
Per 1 juli ontvangen de werknemers een eerste loonsverhoging van 42,50 euro structureel nominaal. Daarbij tevens eenmalig €382,50 ter compensatie van de gemiste cao-maanden (10/21 – 7/22). Dit wordt gevolgd door een loonsverhoging van 2,75% per 1 september, 3,25% per 1 maart 2023 en 0,6% per 1 januari 2024.

Looptijd van de nieuwe cao is 30 maanden (1/10/21 – 31/3/24). De gemiddelde loonstijging komt hierdoor uit op 3,2 %. De werknemers zien hun salaris binnen 11 maanden van nu met 7,4% stijgen.

Ook de jeugdlonen gaan er minimaal 9% op vooruit. De bedoeling is om deze op termijn op te heffen, zodat alle werknemers een vak-volwassen loon ontvangen. Verder wordt het generatiepact nu een structureel recht voor onbepaalde tijd en kunnen ouderen, dankzij een zware beroepenregeling, 3 jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken. De komende tijd wordt dit cao-onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de bonden.

Metaalunie
Vakbonden betreuren het ontijdig afhaken van de grote werkgeversorganisatie Metaalunie. De bedrijven in die branche zijn daarom ook nadrukkelijk niet af van de stakings- en actiedruk. Voor de overige sub-bedrijfstakken binnen de Metaal & Techniek geldt wel dat acties vooralsnog worden opgeschort.

FNV Metaal cao-onderhandelaar Jacqie van Stigt: ‘Het is onbegrijpelijk dat de Metaalunie, tegen alle onlangs gemaakte afspraken in – want ze zouden hierbij zijn vandaag – nu ineens afhaakt. In feite blazen ze hiermee de gehele FWT op, waarmee we sinds de Tweede Wereldoorlog keer op keer uiteindelijk steeds goede zaken hebben kunnen doen. Het is bovendien ook respectloos naar alle hardwerkende technische vakmensen in deze sector. Die moeten nu maar afwachten of de Metaalunie alsnog binnenkort deze cao mede ondertekent. Met alle negatieve gevolgen van dien. Laten we echter hopen dat de Metaalunie toch nog tot bezinning komt.’

Verbijsterd
Cao-onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen is ronduit verbijsterd over het ter elfder ure afhaken van de Koninklijke Metaalunie. Net als zijn FNV-collega waarschuwt hij die werkgevers alvast voor een duurder contract. ‘Wij gaan de goede afspraken die we nu hebben liggen voor honderdduizenden werknemers niet opofferen aan de interne besluiteloosheid van de Metaalunie. Die krijgt van ons een paar dagen de kans om op die rijdende trein te springen, daarna is het klaar.’

Zijlstra is ingenomen met de vloeren in de loonsverhoging die nu zijn afgesproken: ‘Die 42,50 euro erbij in de portemonnee telt vooral onderin de loonschalen lekker aan. Het houdt de sector als geheel bovendien aantrekkelijk.’

Jacqie van Stigt over het zojuist afgesloten cao onderhandelingsresultaat: ‘In de allerlaatste cao-onderhandelingsronde, medio oktober vorig jaar, legden de werkgevers een schamel loonbod van 1,4% op tafel. En verslechteringsmaatregelen op diverse terreinen, zoals het generatiepact en de zware beroepenregeling. Na bijna 5 maanden staken – in een overigens zeer moeilijke tijd met corona, alsmaar oplopende inflatie en oorlog – is het de werkgevers wel duidelijk geworden dat dat hem niet ging worden. Waardoor er nu uiteindelijk een door onze leden zwaar bevochten nieuwe cao op tafel ligt, die recht doet aan onze cao eisen. Qua loon hebben we nu ook centen in plaats van procenten. Dat we daarmee de huidige hoge inflatie niet kunnen beteugelen is duidelijk. Daar ligt een belangrijke taak voor het kabinet. Dat kun je als sociale partners niet alleen aan de cao-tafels oplossen. Als vakbonden leggen wij dit cao-onderhandelingsresultaat positief voor aan onze leden, want die gaan er uiteindelijk over.’

Onderhandelaar Suat Koetloe van vakbond De Unie vindt dat de loonsverhoging niet in verhouding staat met de huidige enorme hoge inflatie. Maar hij hoopt dat dit in ieder geval een belangrijke bijdrage levert aan de compensatie van de als maar stijgende inflatie. ‘Dankzij de gemaakte afspraken voor een nieuwe cao kunnen de medewerkers vooruit kijken en aan hun toekomst werken. Jammer dat een zeer belangrijke partij als KMU niet hierbij betrokken is waardoor hun medewerkers niet van deze resultaten gebruik kunnen maken. Ik hoop van harte dat KMU alsnog zich hierbij aansluit.’

Acties niet integraal opgeschort
De acties zijn met het bereiken van dit onderhandelingsresultaat vooralsnog opgeschort, voor wat betreft de M&T-bedrijfstakken anders dan de metaalbewerkende bedrijven. Voor die laatste is de actiedreiging niet uit de lucht, zo melden de vakbonden.

Bron: CNV Vakmensen, FNV Metaal, De Unie, persbericht 8 april 2022

Lees ook
CAO-onderhandelingen Metaal en Techniek verlopen moeizaam

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.