"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoe houd je werknemers gelukkig en blijven ze aan boord?

Maarten de Boo
Maarten de Boo

Van slechts geld in het laatje naar droombaan: zo houd jij je werknemers het meest gelukkig.

Maarten de Boo, Vice President AI Growth bij Quinyx, schetst welke mogelijkheden organisaties hebben om het werkgeluk van hun medewerkers te verbeteren.

De Nederlandse arbeidsmarkt is oververhit. Dankzij een recordgroei aan openstaande vacatures zijn er momenteel meer vacatures dan werklozen: 126 vacatures per 100 werklozen om precies te zijn. Een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Banen liggen voor het oprapen en medewerkers worden regelmatig benaderd voor functies bij een andere werkgever. Werk aan de winkel dus om jouw huidige werknemers gelukkig – en daarmee aan boord – te houden. Hoe doe je dat?

Werkgeluk onder de loep
Slechts een kwart van de werkenden heeft zijn/haar droombaan. Dit blijkt uit onderzoek onder 1047 werkende Nederlanders. Voor deze groep is hun huidige baan vooral een manier om geld in het laatje te krijgen. Zo gaat bijna een derde dan ook minimaal eens per week met tegenzin naar het werk. In een tijd waarin banen alom zijn, is dit zorgelijk. Nieuw personeel aantrekken is één ding, maar met deze wetenschap is het behouden van werknemers crucialer. De vraag is hoe je dat voor elkaar krijgt. Het antwoord ligt voor de hand: houd werknemers gelukkig in hun baan. Maar hoe zorg je hiervoor als werkgever? Om in te spelen op het werkgeluk van werknemers is het belangrijk om de factoren die hieraan bijdragen onder de loep te nemen en te achterhalen wat voor jouw werknemers maakt dat ze gelukkig zijn met wat ze doen.

Maak werk van zinvol werk
Wat voor bijna een op de vijf werkenden voornamelijk van invloed is op hun werkgeluk, is zinvol werk doen. Dit houdt in dat ze het idee hebben dat hun werkzaamheden ergens aan bijdragen. Maar hoe laat zinvol werk zich in de praktijk precies definiëren? Dat verschilt per persoon. Voor de een zal dit gaan om het kunnen leveren van een bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen, terwijl dit voor een ander juist om grotere maatschappelijke relevantie gaat.

Ga er dus maar eens aan staan als werkgever om dit voor je werknemers te realiseren. Toch is het niet onmogelijk om hier beter zicht op te krijgen. Maak bijvoorbeeld eens tijd om een goede uitvraag te doen onder werknemers over wat voor hun zinvol werk betekent of welke waarden zij in hun werk belangrijk vinden. Zo geef je werknemers een directe stem en de mogelijkheid om – al dan niet anoniem – van zich te laten horen. En met het inzicht dat je opdoet, zet jij vervolgens gericht stappen om (meer) werkgeluk te realiseren. Een win-winsituatie.

Samen gelukkig
Een goede relatie met collega’s is naast zinvol werk doen voor bijna een op de zes ook een belangrijke factor die bijdraagt aan werkgeluk. Uiteraard heb je hier als werkgever geen volledige controle over. Relaties kan je immers niet forceren. Maar je kunt wel factoren wegnemen die negatief doorwerken op onderlinge relaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inaccurate werkroosters. Vooraf rekening houden met wensen, voorkeuren en beschikbaarheid van werknemers bij de roostering is soms best een uitdaging. Software kan hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan een planningstool die automatisch rekening houdt met factoren als beschikbaarheid en vaardigheden van werknemers, en van de verwachte vraag die dag. Hiermee voorkom je heen en weer gesteggel onder je werknemers over wie diensten kan overnemen. Bovendien verklein je de kans op onder- of overbezetting op de werkvloer, wat stress op de werkvloer vermindert en zo ten goede komt aan de werksfeer en onderlinge relaties van werknemers.

Investeren in werktevredenheid
Met banen voor het oprapen en de wetenschap dat een groot deel van de werkenden hun huidige werksituatie niet zien als droombaan, doe je er verstandig aan om eens in te zoomen op de werkomstandigheden in jouw organisatie. Onderzoek daarom welke factoren jouw werknemers associëren met werkgeluk en ga hiermee aan de slag. Want als er ooit een goede aanleiding was om te investeren in je werknemerstevredenheid, dan is het de huidige situatie op de arbeidsmarkt wel.

Bron: Quinyx, februari 2022

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.