"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Loonkostenvoordeel Banenafspraak

Loonkostenvoordeel Banenafspraak

Door Wouter de Jager, Senior Consultant Whk, werkzaam bij VCSW

Wouter de Jager, Consultant VCSW
Wouter de Jager

Op 1 april 2015 is de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Het concrete doel hiervan is dat er 150.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de overheidssector dienen hier 25.000 van te creëren. De overige 125.000 is de verantwoordelijkheid voor de werkgevers uit andere sectoren.

Onderdeel van deze Banenafspraak zijn diverse tegemoetkomingen voor werkgevers die werknemers uit deze doelgroep in dienst nemen. Denk hierbij aan de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel (voorheen premiekorting).

Op de no-riskpolis komen we in een volgend blog terug. Daar gebeurt momenteel van alles mee bij het ministerie SZW en we wachten op duidelijkheid voordat we daarop voortborduren.

Gelukkig is er ook genoeg te vertellen over het loonkostenvoordeel (LKV) Banenafspraak. De loonkostenvoordelen bestaan sinds 1-1-2018 en zijn onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Er zijn verschillende categorieën LKV:

  • LKV in dienst nemen oudere werknemers (maximaal € 6.000,- per jaar, maximaal 3 jaar)
  • LKV in dienst nemen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000,- per jaar, maximaal 3 jaar)
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten (maximaal € 6.000,- per jaar, maximaal 1 jaar)
  • LKV Banenafspraak (maximaal € 2.000,- per jaar, maximaal 3 jaar)

Om aanspraak te maken op het LKV, dient binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring opgevraagd te worden bij UWV. Of, in geval van het herplaatsen van een werknemer met de arbeidsgehandicaptenstatus, binnen 3 maanden na het herplaatsen.

Dus, binnen 3 maanden dient een nieuwe werknemer een doelgroepverklaring opgevraagd te hebben bij UWV. De werknemer kan de werkgever ook machtigen de doelgroepverklaring op te vragen. De doelgroepverklaring dient als bewijs voor het mogen toepassen van het LKV.

Voor iedere categorie gelden eigen voorwaarden om een doelgroepverklaring te kunnen ontvangen. Omdat we het nu alleen over de Banenafspraak hebben, beperken we ons daartoe. Voor een werknemer die behoort tot de Banenafspraak wordt een doelgroepverklaring verstrekt als de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband onder de doelgroep Banenafspraak valt. Tot zover best logisch. Maar hoe kom je hierachter? Een werknemer behoort tot de Banenafspraak als deze een WAJONG-status heeft, of een WSW-indicatie, of een schoolverlater van het VSO of PRO die zich heeft gemeld bij UWV. En zo zijn er nog wel wat kenmerken te noemen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze staan in het doelgroepregister van UWV.

Dat betekent dus dat als je constateert dat een nieuwe werknemer is opgenomen in het doelgroepregister van UWV, je de werknemer een machtiging moet laten invullen, om schriftelijk bevestiging te krijgen van UWV dat de werknemer in het doelgroepregister staat. En dan is het opeens een stuk minder logisch.

Dat vindt de politiek gelukkig ook. Daarom is er vorig jaar al nagedacht over de nodige aanpassingen. De eerste aanpassing is relatief eenvoudig; voor het LKV Banenafspraak is het niet meer nodig een machtiging te laten tekenen door de werknemer. Dat betekent dat de werkgever zélf een doelgroepverklaring mag aanvragen. Op lange termijn wordt een doelgroepverklaring überhaupt niet meer nodig voor het LKV banenafspraak.

Ook heeft de politiek besloten dat het LKV Banenafspraak op termijn toegepast mag worden voor onbepaalde tijd, zolang het dienstverband duurt.

Helaas is dit nog niet definitief, omdat het kabinet demissionair is. Voor het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen is de pauzeknop ingedrukt en zullen we moeten wachten tot een volgend kabinet daar licht op kan laten schijnen.

Het is wat ons betreft wel opvallend dat voor deze positieve veranderingen moet worden gewacht op een nieuw kabinet. Andere ingrijpende veranderingen met betrekking tot de no-riskpolis (die ook betrekking heeft op de doelgroep Banenafspraak), probeert het kabinet wel al stilletjes door te voeren in de Verzamelwet SZW 2022.

Daarover volgende keer meer!

Wouter de Jager is Senior Consultant Whk bij VCSW. Hij is verantwoordelijk voor de controle op de gedifferentieerde premie Whk.