"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Effect coronacrisis op arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten

Hoe gaat het met het aan werk zijn, komen en blijven van mensen met een
arbeidsbeperking?

Dat wordt duidelijk in de UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2020.

Hoe ontwikkelde de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking zich in de periode 2008 tot en met 2019? De monitor toont ook de ontwikkeling in de eerste helft van 2020, toen de coronacrisis zich manifesteerde.

Verschil in arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten stijgt sinds 2014, maar het verschil met andere groepen blijft groot.

In de eerste helft van 2020 daalde door de coronacrisis de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers, WIA 35-minners en Participatiewetters in het doelgroepregister. Mensen konden vooral geen nieuwe baan vinden, het verlies van banen door de coronacrisis is nog beperkt. De horeca & catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening werden het zwaarst geraakt. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten van UWV.

Corona raakt Participatiewetters het sterkst
Eind 2019 had 58% van de werkende Participatiewetters in het doelgroepregister een tijdelijk dienstverband en 16% werkte via een uitzendcontract. Een kwart werkte in een vast contract, dit percentage nam tot en met 2019 elk jaar toe. Net als bij de andere groepen zorgde corona voor een omslag. Vergeleken met eind 2019 is de arbeidsparticipatie in juni 2020 met 5% gedaald. De daling bij Participatiewetters is hiermee groter dan bij Wajongers en WGA’ers. Dit komt vooral omdat in deze groep in verhouding nog meer mensen met een tijdelijk contract werken.

Aandeel werkende Wajongers daalt
De arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen daalde tussen eind 2019 en eind juni 2020 met 2,6%. In 2019 was er ook al sprake van een daling maar door de coronacrisis ontstaat in de eerste maanden van 2020 een versnelling van de afname. Ook hier werd de afname vooral veroorzaakt doordat er minder Wajongers aan het werk kwamen dan een jaar eerder. Het werkverlies lag ook iets hoger dan het jaar daarvoor, maar was niet de belangrijkste oorzaak van het dalend aantal werkenden.

Effect corona op arbeidsparticipatie WGA’ers verschilt
Binnen de WGA zijn voormalig werknemers en voormalig vangnetters (zij zijn ziek geworden tijdens de WW-uitkering, werkten als uitzendkracht of gingen ziek uit dienst). Bij de voormalig werknemers lijkt het effect van corona gering. De arbeidsparticipatie was in juni 2020 1,9% lager dan in juni 2019. Dit komt net als bij de Wajong doordat zij minder makkelijk een baan kunnen vinden en niet doordat meer mensen hun baan verloren.

Voormalig vangnetters werken meer in tijdelijke contracten. Ze konden in de maanden maart, april en mei 2020 niet alleen moeilijker een baan vinden; ze verloren ook vaker het werk. De arbeidsparticipatie van voormalig vangnetters is conjunctuurgevoeliger dan van voormalig werknemers.

Bron: UWV, 28 april 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.