"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

De (onderschatte) waarde van een goede backoffice

Door Barbara Kramer, manager Stichting Examens Uitzendbranche (SEU)

Als je een medewerker van een flexorganisatie vraagt waar zij zich mee bezig houden, hoor je zelden een trots en ronkend verhaal over de uitstekende kwaliteit van de backoffice. Correcte verloning klinkt niet erg sexy, terwijl de waarde van de backoffice ongekend is. Sterker nog, het geld dat via de commerciële frontoffice verdiend wordt, loopt de organisatie net zo hard weer uit als de backoffice niet exact weet wat ze doet.

Uitzenders onderschatten dat nog weleens. Er is terecht veel aandacht voor de voorkant van het proces. Maar een tijdige loonbetaling met een kloppende loonstrook, factuur en contract is óók je visitekaartje. Daarnaast kan controle op margeontwikkeling en verzuim of het gebruik maken van fiscale loonkostenvoordelen flink opleveren. Actuele kennis van wet- en regelgeving is hiervoor essentieel. Algemene kennis van het proces rondom loonadministratie is de basis, maar voor de dagelijkse praktijk in de flexbranche zien we de behoefte aan meer verdieping in branche specifieke wet- en regelgeving.

Deze wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties is complex. Niet voor niets blijkt uit het NIRPA trendonderzoek 2020 dat salarisprofessionals hierdoor een hoge werkdruk ervaren. Tegelijkertijd wordt de behoefte aan bijscholen op het gebied van de relevante wetgeving bij deze professionals nog weleens onderschat.

Een beetje goed of fout bestaat niet
Werknemers zijn hard nodig op de werkvloer, waardoor het bijspijkeren van kennis uitgesteld wordt. Terwijl juist in de kennis de risico’s en de kansen liggen. Als je de uitzend- en inlenerscao’s correct wilt toepassen, moet je weten hoe je deze moet lezen en interpreteren, hoe bereken ik het uurloon, welke artikelen zijn relevant voor jouw flexkracht, welke niet? Iets kan niet een beetje goed of fout zijn; het salaris moet correct volgens geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Het afbreukrisico is groot als er iets fout gaat. Een kleine fout in kostprijscomponenten of toepassing van de inlenersbeloning kan enorme financiële consequenties hebben. Het vervelende is, dat boetes als gevolg van fouten, nog jaren later opgelegd kunnen worden. Maar, wat denkt u van de opgelopen imagoschade en de bijbehorende gemiste inkomsten?

Hoeveel geld kunt ú verdienen door risicobeheersing en foutloze salarisverwerking?

Onderken de waarde van een goede backoffice
De kansen zitten niet alleen in het beheersen van de risico’s. Efficiency in het proces en de onderlinge samenwerking tussen collega’s levert ook veel op!

Actuele, parate kennis resulteert in meer efficiency, minder stress en meer begrip op de werkvloer. Met de juiste kennis kan de backoffice vragen beter in de dagelijkse context plaatsen en dat maakt het makkelijker om over juridische of administratieve (on)mogelijkheden in gesprek te gaan met collega’s.
De waarde hiervan is niet in euro’s uit te drukken, maar dat het veel oplevert moge duidelijk zijn.

Hoeveel geld kunt u verdienen door uw backofficemedewerkers tóch de tijd te gunnen voor het bijspijkeren van hun kennis en behalen van certificering?

Toenemende adviesrol
Uit het recente NIRPA-trendrapport blijkt ook dat de backofficeprofessional een steeds grotere adviesrol krijgt. Iets eenvoudigs als de basiskennis van rekenen lijkt minder belangrijk, maar komt juist in de adviesrol naar voren als essentieel. Want als je weet hoe berekeningen gemaakt worden, helpt dit enorm bij het uitleggen van bijvoorbeeld loonstroken, toeslagen of specifieke delen van de inlenersbeloning. Een goede backoffice levert ook inzichten op met betrekking tot (efficiency)verbeteringen in de administratie.

Certificering is óók uw visitekaartje
De uitzendbranche is een dynamische sector. Opleiden en certificeren van medewerkers loont op alle fronten. U biedt hiermee zekerheid aan flexkrachten, opdrachtgevers én aan uw backofficemedewerkers, die met meer zelfvertrouwen hun werk doen. Inleners letten steeds meer op risico’s en aansprakelijkheid. Zij verwachten dat medewerkers van flexorganisaties over actuele kennis beschikken, zodat risico’s tot een minimum beperkt worden. Met SEU beschikt u over onafhankelijk bewijs van de vakkennis van uw medewerkers. Aan wie zou u als inlener uw opdracht toevertrouwen?

Barbara Kramer, Manager SEU

Lees ook:
De veranderende rol van salaris- en backofficeprofessionals
Een leven lang ontwikkelen, niet alleen voor de flexkracht

Barbara Kramer is directeur bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.