"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Autoriteit Persoonsgegevens start beoordeling AVG certificeringschema AVG Garant

Autoriteit Persoonsgegevens start beoordeling AVG certificeringschema AVG Garant

AVG GarantDe Stichting AVG Garant heeft als doel om bedrijven te helpen bij het uitvoeren van de AVG-verplichtingen.

Om dit doel te bereiken is er een privacy-norm ontwikkeld en wordt er een register met bedrijven bijgehouden die aantoonbaar die norm naleven. Met het AVG Garant keurmerk kunnen bedrijven richting klanten aantonen dat ze op structurele wijze voldoen aan de eisen van de AVG.

Op grond van de AVG moet de privacy-norm goedgekeurd worden door de Raad voor Accreditatie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels is de werkwijze van AVG Garant positief beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. Nu zet AVG Garant de volgende stap en laat het keurmerk toetsen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het resultaat van deze toets wordt medio november 2020 verwacht.

AVG Garant richt zich voornamelijk op de uitzendsector en de arbeidsintensieve/facilitaire dienstverlening. In deze sectoren gaan veel persoonsgegevens om en wordt veel data gedeeld. Er mag verwacht worden dat bedrijven zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Met het AVG Garant keurmerk kunnen bedrijven dit aantonen.

“In het verleden was het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld het ID-bewijs vanuit de uitzender naar de klant werd gemaild, de klant moest immers vast kunnen stellen of de juiste uitzendkracht aan het werk ging. Maar dat is nu alleen nog maar toegestaan als veel gegevens van het ID bewijs onzichtbaar zijn gemaakt”, aldus Gerlof Roubos, directeur van AVG Garant. “Ook het jarenlang bewaren van bijvoorbeeld cv’s kan niet meer, terwijl dat wel gebruikelijk was.”

De ervaring uit de inspecties die op basis van de AVG Garant norm hebben plaatsgevonden is dat het in eerste instantie gaat om het bewust omgaan met persoonsgegevens. Als dat bewustzijn er is, kunnen procedures over beheer van gegevens veel makkelijker nageleefd worden.
Het AVG Garant keurmerk is tot stand gekomen na een aantal pilots en dekt de eisen die vanuit de AVG gesteld worden. “We zijn er van overtuigd dat AVG Garant de juiste inhoud heeft, maar de Autoriteit Persoonsgegevens moet dat wel formeel vaststellen”, geeft Gerlof Roubos aan. “Organisaties die willen weten hoe ver ze staan met het naleven van de AVG kunnen zich nu al laten toetsen op de AVG Garant norm. Daarmee krijgen ze inzicht in wat ze eventueel nog moeten verbeteren”.

Als een organisatie voldoet aan de normen van AVG Garant, wordt deze opgenomen in het openbare AVG Garant register.

Organisaties die op zoek zijn naar advies op het gebied van AVG kunnen zich wenden tot de Stichting. De Stichting adviseert zelf niet, maar heeft wel relaties met deskundige adviseurs die organisaties kunnen ondersteunen.

Bron: AVG Garant, persbericht 2 oktober 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.