SLUIT MENU

ABU plan voor meer kwaliteit in uitzendbranche

De ABU pleit voor hogere toetredingsdrempels tot de markt en voorwaarden aan de registratie van nieuwe en bestaande uitzendbureaus.

Er is een forse investering in handhaving nodig om malafide uitzenders aan te pakken. Dat betekent o.a. betere samenwerking tussen private en publieke handhavers en scherper en vaker controleren door de Inspectie SZW.

Dit en meer is te lezen in Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche dat deze week naar minister Koolmees is gestuurd. Het plan bevat voorstellen om het net rond malafide uitzenders te sluiten. Het moet zorgen voor meer zekerheid voor uitzendkrachten, meer transparantie in de branche en meer ruimte voor goed georganiseerde uitzenders om te ondernemen. “Dit plan is hard nodig,” zegt Jurriën Koops, directeur van de ABU. “We zijn een gouden branche met een zwart randje en dat randje willen we bestrijden. Met zelfregulering krijg je kwaadwillende ondernemers niet uit de markt. Dat doe je met serieuze boetes, een hoge pakkans en intensieve handhaving. Daarom hebben we ons plan naar Koolmees gestuurd.

Van de ruim 14.000 uitzendbureaus zijn er 4.000 gecertificeerd door SNA (Stichting Normering Arbeid). Dat is 90% van de omzet in de markt. 10% handelt niet transparant en opereert in de schaduw van onze economie. Met onderbetaling, slechte werkomstandigheden, vluchtig ondernemerschap en fraude als gevolg. Uitzendkrachten en goed georganiseerde uitzenders die zijn aangesloten bij de ABU hebben daar last van. Deze malafide uitzenders zetten de uitzendbranche in een negatief daglicht.”

Selectie bij de poort
Het plan voorziet o.a. in selectie bij de poort. De ABU pleit voor een voorwaardelijke registratie bij de Kamer van Koophandel. Zowel voor nieuwe als bestaande uitzendbedrijven. Voor nieuwe bedrijven geldt dat zij zes maanden na registratie bij de KvK een SNA-certificaat of accountantsverklaring met vergelijkbare waarborg moeten indienen bij de KvK. Gebeurt dit niet, dan volgt melding en controle door de ISZW en kan uiteindelijk de registratie worden ingetrokken.

De ABU pleit voorts voor de introductie van een waarborgsom van 100.000 euro voor nieuwe en bestaande uitzendbedrijven. Ook moet er een top 100 komen van ‘veelplegers’ in de branche en moet de persoonsgerichte aanpak worden versterkt met een bestuursrechtelijk bestuursverbod.

Meer handhaving noodzakelijk
De plannen staan of vallen met een grotere pakkans van malafide uitzenders. Om dit te bereiken, is meer handhaving nodig en nauwere samenwerking tussen publieke en private handhavers. Koops: “Alleen in samenwerking met alle betrokken partijen realiseren we een sluitende aanpak. Daarover gaat de ABU graag in gesprek. Het bonafide deel van de branche is bezig met scherpere kwaliteitscriteria. Zo legt de ABU de lat voor zijn leden om lid te worden en blijven steeds hoger. Ons belang is groot om de aanpak te laten slagen. We willen bonafide uitzenders meer ruimte bieden.”

Bron: ABU, 21 oktober 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.