"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan

Rapport: Geen tweederangsburgersMinister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ontvangen uit handen van Emile Roemer, de voorzitter van het Aanjaagteam.

Download het rapport ‘Geen tweederangsburgers – Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’

Minister Koolmees heeft de aanbevelingen vandaag aan de Tweede Kamer verzonden.
Eerder bracht het Aanjaagteam al een advies uit over het voorkomen van coronabesmettingen bij arbeidsmigranten.

Adviezen impliceren meer wetgeving voor de uitzendsector
De aanbevelingen voor de uitzendsector zullen vrijwel allemaal een wetgevingstraject moeten doorlopen – denk aan de verplichte certificering voor uitzendbureaus en alles wat daarmee samenhangt – maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de invoering van een verhuurdersvergunning. Hoe eerder dergelijke processen in gang worden gezet, hoe eerder we tot oplossingen kunnen komen waar arbeidsmigranten iets aan hebben. Daarbij zou prioriteit moeten worden gegeven aan de regulering van de uitzendbranche en de verbetering van de registratie van arbeidsmigranten.

Verplichte certificering uitzenders
De inschatting van het Aanjaagteam is dat er grote winst kan worden geboekt met de invoering van verplichte certificering voor uitzendbureaus, en aan het invoeren van een koppeling tussen de loonaangifteketen en de BRP.

Verhuurdersvergunning, landelijk afspraken maken over huisvesting
Vervolgens moeten stappen worden gezet op het gebied van huisvesting, onder andere door voor gemeenten een verhuurdersvergunning mogelijk te maken en door landelijk en op provinciaal niveau afspraken te maken over de verdeling van huisvesting van arbeidsmigranten.

Omdat veel arbeidsmigranten in uitzendconstructies werken, zijn de aanbevelingen gericht op het beter beschermen van arbeidsmigranten met een uitzendcontract.

Er zijn ook aanbevelingen die van toepassing zijn op arbeidsmigranten die zonder tussenkomst van een uitzendbureau in dienst zijn van een bedrijf. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Het bestuursverbod kan ook worden toegepast op bestuurders van andere werkgevers dan uitzendbureaus;
  • Due diligence in jaarverslagen;
  • Gegarandeerd minimumloon voor de eerste twee maanden;
  • Geen schulden opbouwen;
  • Actieve zorgplicht voor werkgevers ten aanzien van registratie;
  • Onderworpen aan het toezicht op registratie van arbeidsmigranten;
  • Alleen gebruik kunnen maken van huisvesting op basis van het (geïntegreerde) SNF/AKF keurmerk en onderworpen aan de handhaving daarop alsmede de verhuurdersvergunning;
  • Scheiden van wonen en werken en werken met een passend zelfstandig huurcontract.

Bron: Rijksoverheid, 30 oktober 2020

Lees de reactie van de ABU, de NBBU en vakbond FNV.

De ABU vindt dat er meer balans moet zijn in de uitwerking. ‘Zonder handhaving werkt dit niet.’
De NBBU is tegen verplichte certificering, maar adviseert wel om alle uitzenders verplicht een G-rekening te laten openen. “Zet de capaciteit van Inspectie SZW in op basis van risicoanalyse, met name op het onzichtbare deel van de markt.”
FNV is blij met het rapport, maar vindt dat er te weinig aandacht is voor de onderliggende problematiek; 90% van de arbeidsmigranten werkt via flexaanbieders.

Lees ook
ABU plan met veertien adviezen voor meer kwaliteit in uitzendbranche

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.